De invloed van EPB en EPC op je woondroom

Als je bouw- of renovatieplannen hebt, heb je vast al gehoord over EPB en EPC. Wat betekenen die letterwoorden precies? En welke invloed hebben ze op jouw woonproject en -budget? We leggen het graag uit zodat jij goed voorbereid aan je droomhuis kan bouwen. 

In dit artikel

Afbeelding
architect aan het werk

Het verschil tussen EPB en EPC

Jensie Roelant van bouwadviesbureau Realed verduidelijkt ons wat EPB en EPC betekenen: "EPB staat voor 'Energieprestatie Binnenklimaat'. Als je bouw of verbouwt met een omgevingsvergunning, dan moet je de EPB-regelgeving respecteren. Ze stelt bepaalde eisen rond energiezuinigheid. De regelgeving blijft evolueren en ze verschillen per gewest, per type gebouw en de complexiteit van de geplande renovatie. Wie een woning verhuurt of verkoopt, moet een zogenaamd energieprestatiecertificaat laten opstellen. In Vlaanderen heeft dit 'EPC', in Brussel 'EPB-certificaat Wooneenheid'. Dit document is tien jaar geldig."

Welke EPB-eisen voor jouw (ver)bouwproject? 

"Als je niet voldoet aan één van de EPB-vereisten riskeer je een boete", waarschuwt Jensie. "De huidige EPB-eisen voor vergunningsplichtige renovatieprojecten en nieuwbouw in Vlaanderen zijn een maximaal E-peil van respectievelijk E60 en E30, maximale warmtedoorlaatbaarheid of U-waarden, minimale ventilatievoorzieningen en een minimumaandeel hernieuwbare energie. Voor nieuwbouw komt daar nog een maximaal S-peil bij voor een energie-efficiënte gebouwschil, een beperkt risico op oververhitting en verwarming op lage temperatuur zodat de woning warmtepompklaar is."

In Brussel gelden andere regels. Bij nieuwe of aan nieuwbouw gelijkgestelde gebouwen moet de energiebehoefte voor verwarming, warm water, koeling en hulpapparatuur beperkt zijn. Daarnaast moeten deze gebouwen voldoen aan bepaalde normen op het vlak van wandisolatie, ventilatie, oververhitting en verbruiksmeting. Bij lichte tot zware renovaties gelden enkel normen rond wandisolatie en ventilatie. 

Kopen of huren? Let op het certificaat! 

Verkopers of verhuurders moeten een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Daar staat op vermeld hoeveel energie de woning verbruikt voor verwarming, ventilatie, warm water en koeling. De energiescore wordt erop weergegeven met een label van A tot F in Vlaanderen en A++ tot G in Brussel en Wallonië. Hoe hoger het label, hoe lager de energiekosten van de bewoners. 

Opgelet, de criteria voor de energielabels zijn anders in de drie gewesten. Als je Vlaamse, Brusselse en Waalse woningen onderling vergelijkt, kijk je dus best naar de jaarlijkse primaire energiewaarden (in kWh/m2 per jaar) op het certificaat. 

Sinds 2023 geldt in Vlaanderen een renovatieverplichting als je een woning koopt met energielabel E of F. Je moet zo'n woonst binnen de vijf jaar renoveren zodat ze minstens een label D behaalt. Hou hier zeker rekening mee voor je budget. 

Gouden EPB- en EPC-tips

Jensie geeft nog enkele belangrijke tips mee voor wie bouwt of verbouwt. 

  • Doe beroep op een ervaren EPB-verslaggever. De eventuele meerkost van een betrouwbare deskundige kan je op je bouwkost veelvuldig terugverdienen.

  • Om te verzekeren dat je bepaalde subsidies en premies bekomt, verbonden aan de energie-eisen, en om later een correct EPC te bekomen, vraag je aan de aannemers dat ze een precieze beschrijving van de materialen en technieken vermelden op hun facturen.

  • Als je een woning zo verbouwt dat ze een A-label heeft voor 2050, kan je ook een interessante labelpremie krijgen.

Meer gerelateerde artikels

Bekijk alle artikels