Geothermische warmtepomp

De meest energiezuinige oplossing voor verwarming, koeling en warm water

Zoek jij een revolutionaire manier om je huis te verwarmen en koelen? Maak kennis met de geothermische warmtepomp, een geavanceerd systeem dat warmte en koelte uit de aarde haalt om je huis energie-efficiënt en duurzaam te voorzien van comfortabele temperaturen. Ontdek hier hoe dit systeem werkt en welke voordelen het biedt.

Wat is een geothermische warmtepomp?

Een geothermische warmtepomp benut de stabiele temperatuur diep onder de grond voor de verwarming of koeling van je woning. In tegenstelling tot traditionele verwarmingstoestellen zoals een verwarmingsketel op gas of stookolie, maakt de geothermische warmtepomp gebruik van natuurlijke warmte in de aardkorst. Met behulp van elektriciteit zet ze de aardwarmte om in bruikbare warmte voor je huis en sanitair water. ’s Zomers haalt het geothermisch warmtepompsysteem de koelte uit de aarde naar je woning. 

Voor wie is een geothermische warmtepomp geschikt?

De geothermische warmtepomp is perfect voor wie op zoek is naar de meest energiezuinige manier om een huis te verwarmen en te koelen. Dankzij het gebruik van een stabiele en duurzame warmtebron, de aarde, is dit systeem het meest energie-efficiënte verwarmingssysteem van allemaal. Het is dus een slimme keuze als je de ecologische voetafdruk van je woning wil beperken en wil besparen op je energiekosten.

Geothermische warmtepomp werking

Wat met de werking van een geothermische warmtepomp? De geothermische warmtepomp, die binnen in je woning wordt geplaatst, is verbonden met een leidingsysteem in je tuin. In dat leidingsysteem zit een mengsel van water en koelvloeistof. De buizen voeren het mengsel onder de grond, waar het de warmte of koelte uit de bodem opneemt, en van daaruit naar de warmtepomp. Met behulp van stroom maakt die er gebruik van om je huis te verwarmen of te koelen.

De 8 voordelen van een geothermische warmtepomp

Geothermische warmtepomp
 • 1. Hoogste rendement

  Omdat dit type warmtepomp gebruikmaakt van de stabiele temperatuur in de aarde, is het de meest efficiënte van alle warmtepompen, met de laagste energiekosten voor verwarming, koeling en warm water. Ze verbruikt wel 6 keer minder energie dan een stookketel op stookolie of gas.

 • 2. Laagste ecologische voetafdruk

  In tegenstelling tot een stookolie- of gasketel, stoot de geothermische warmtepomp geen schadelijke gassen uit en gebruikt ze geen uitputbare fossiele brandstof. Ze werkt op elektriciteit en je kan er ook groene stroom voor benutten, bijvoorbeeld van je zonnepanelen. Met deze verwarmingsoplossing draag je het meeste bij aan een schonere planeet.

 • 3. Lange levensduur

  Dit type warmtepomp heeft een langere gemiddelde levensduur dan de andere, omdat ze minder hard en constanter werkt dankzij de stabiele warmtebron. Dat betekent dat je lang kunt genieten van de voordelen en besparingen.

 • 4. Stabiel binnenklimaat

  Aangezien dit systeem kan verwarmen én koelen, biedt het een stabiel en comfortabel binnenklimaat het hele jaar door. Om te koelen, verbruikt het nauwelijks energie.

 • 5. Energiezuinig warm water

  Ook voor de verwarming van je sanitair water is de geothermische warmtepomp de meest energiezuinige oplossing.

 • 6. Geen buitenunit

  In tegenstelling tot de andere types warmtepompen heeft de geothermische warmtepomp géén buitenunit. Er is dus geen kans op geluidshinder en er is geen onderhoud van de buitenunit nodig. 

 • 7. Beste invloed op je E-peil

  Omdat de geothermische warmtepomp de meest energie-efficiënte oplossing is voor koeling, verwarming en warm water, heeft ze de beste invloed op je E-peil van alle verwarmings- en koelsystemen. Zo verhoogt ze de waarde van je woning gevoelig.

 • 8. Hoogste premie, laagste interestvoet

  Om dezelfde reden kan je voor de geothermische warmtepomp in Vlaanderen ook de hoogste Mijn VerbouwPremie krijgen en ervoor lenen aan een bijzonder lage intrestvoet via de Mijn VerbouwLening. Ook in de andere gewesten kan je er een premie voor krijgen.

Soorten geothermische warmtepompen

Elke geothermische warmtepomp kan op 3 manieren warmte uit de aarde halen. 

 • Uit het grondwater. Dit noemen we een water/water-warmtepomp
 • Uit de bodem met een diepteboring. Dan spreken we van een bodem/water-warmtepomp.
 • Uit de bodem met een horizontaal captatienet. Ook dit noemen we eenbodem/water-warmtepomp.

Water/water-warmtepomp

Dit geothermisch warmtepompsysteem werkt met 2 waterputten: een bronput en een retourput. Ze reiken tot aan een watervoerende laag in de bodem, gemiddeld zo’n 25 à 150 meter diep. Het warme grondwater uit de bronput geeft warmte af. Die gaat vandaaruit naar de verdamper van de water/water-warmtepomp. Het afgekoelde water gaat daarna terug naar de retourput. 

Opgelet: Dit bronsysteem is meestal duurder en complexer dan de andere en vereist vergunningen. Het wordt in België niet vaak toegepast.

Bodem/water-warmtepomp met diepteboring

Bij dit geothermisch warmtepompsysteem worden lussen of bodemwarmtewisselaars met putboringen verticaal in de grond geplaatst, zo’n 25 à 150 meter diep. De precieze diepte en het aantal boringen hangt af van de warmtegeleidbaarheid en de samenstelling van de bodem, en van de totale warmtevraag van je woning. Via de warmtewisselaars, gevuld met een glycolmengsel, wordt de warmte uit de grond gehaald om naar de warmtepomp te gaan.

Diep in de aarde is de temperatuur constant. Ze is hoger dan de buitentemperatuur in de winter en lager dan de zomerse buitentemperaturen. Daardoor verbruikt de warmtepomp weinig energie voor je verwarming en kan je er ‘s zomers passief mee koelen – een manier van koeling die nauwelijks stroom vraagt. Voor deze diepteboringen is slechts in bepaalde gevallen een vergunning nodig.

Bodem/water-warmtepomp met horizontaal captatienet

Ook dit systeem haalt warmte uit de grond, maar met horizontaal geplaatste lussen gevuld met een glycolmengsel op een diepte van 0,7 à 1,5 meter. Dit buizennet neemt een oppervlakte van ongeveer 2 keer de verwarmbare woonoppervlakte in beslag. De warmte die het uit de aarde haalt, gaat naar de warmtepomp. 

Een horizontaal captatienet is goedkoper dan diepteboringen. De gemiddelde brontemperatuur is wel lager, dus zal de warmtepomp iets meer verbruiken dan met een diepteboring, maar nog altijd minder dan een lucht/water- of lucht/lucht-warmtepomp. Voor passieve koeling is dit systeem minder geschikt omdat de bodem op deze diepte al snel opgewarmd is.

Vergelijking: geothermische warmtepomp versus lucht/water- of lucht/lucht-warmtepomp

Ben je benieuwd naar de voor- en nadelen van de geothermische warmtepomp in vergelijking met de lucht/water- of de lucht/lucht-warmtepomp? Tegenover beide heeft ze als voordeel dat ze minder stroom verbruikt, zowel voor verwarming als voor koeling. Net als de lucht/water-warmtepomp kan ze ook warm water maken, wat de meeste lucht/lucht-warmtepompen niet kunnen. 

Een nadeel tegenover warmtepompen die lucht als warmtebron gebruiken, is dat de geothermische warmtepomp ingrijpende grondwerken vereist. Daar tegenover staat dat ze geen buitenunit heeft die voor lawaaihinder kan zorgen en extra onderhoud vraagt. Zoals bij de lucht/water-warmtepomp moet je voor de geothermische warmtepomp ook verwarmingsleidingen in huis hebben of plaatsen, wat voor de lucht/lucht-warmtepomp niet nodig is.

De geothermische warmtepomp is in vergelijking met de lucht/lucht- of lucht/water-warmtepomp de duurste oplossing. De hogere investeringskost wordt gecompenseerd door een lager energieverbruik voor verwarming, warm water en koeling, en een langere levensduur

Kostprijs, installatie en onderhoud van geothermische warmtepompen

De initiële kosten van een geothermische warmtepompinstallatie zijn ook hoger dan die van een traditioneel verwarmingssysteem. Dankzij de langdurige energiebesparingen en mogelijke overheidssteun kan je de meerprijs op lange termijn terugverdienen.

De installatie van een geothermische warmtepomp vereist professionele expertise. Het hele systeem moet correct berekend, geplaatst en ingeregeld worden om de efficiënte werking te verzekeren. 

Het onderhoud is over het algemeen minimaal, met slechts periodieke controles om te zorgen dat het systeem optimaal blijft functioneren.

Geothermische warmtepomp combineren met zonnepanelen? 

Een geothermische warmtepomp gebruikt gratis aardwarmte en stroom om je huis en water te verwarmen. De nodige elektriciteit kan je grotendeels zelf opwekken met zonnepanelen. Zo beperk je jouw energiekosten aanzienlijk en verklein je jouw ecologische voetafdruk nog meer. Ook met andere types warmtepompen is dit een slim idee, maar de geothermische warmtepomp verbruikt het minste stroom, waardoor je dus meer zonnestroom overhoudt voor je huishouden. 

Met de geothermische warmtepomp kan je jouw verwarmingssysteem benutten als opslagsysteem voor gratis zonne-energie als je een stroomoverschot hebt. Met een slimme regeling kan de warmtepomp je vloerverwarming een graadje hoger ‘stoken’ of het water in je boilervat op een hogere temperatuur brengen, op de momenten dat je zonnepanelen meer stroom leveren dan je verbruikt. Zo functioneert je verwarmingssysteem dus als een soort van thuisbatterij.

Geothermische warmtepomp: subsidies en financiële steun

Omdat geothermische warmtepompen de meest energiezuinige verwarmingsoplossing zijn, kan je er in de drie gewesten financiële overheidssteun, zoals een subsidie, voor krijgen onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden vind je op de websites van de overheden.

 • In Vlaanderen kan je een Mijn VerbouwPremie krijgen voor een geothermische warmtepomp in een bestaande woning of appartementsgebouw. De warmtepomp komt ook in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening, een overheidslening voor duurzame renovatiewerken, met een intrestvoet 3% lager dan de wettelijke rentevoet. 
 • In het Brussels gewest kan je een RENOLUTION-premie krijgen voor een geothermische warmtepomp voor jouw individuele wooneenheid.
 • In Wallonië bestaat er een tijdelijke premie voor een geothermische warmtepomp.
 • In nieuwbouw en bij een ingrijpende energetische renovatie draagt een geothermische warmtepomp bij tot een lager E-peil, wat je in Vlaanderen een voordeel op je onroerende voorheffing kan opleveren.

Advies over deze slimme verwarmingskeuze?

De geothermische warmtepomp is een geavanceerd systeem dat je huis energiezuinig en milieuvriendelijk verwarmt en koelt en voor warm water zorgt. Met de talrijke voordelen, waaronder energie-efficiëntie en duurzaamheid, is dit systeem een slimme keuze voor al wie streeft naar comfortabel en ecologisch wonen.

Energieadvies

Energieadvies op maat

Advies over geothermische warmtepompen?

Wil je advies over deze duurzame verwarmingsoplossing? Maak snel een afspraak met een Van Marcke energie-expert. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over geothermische warmtepompen.