Een antwoord op de meest gestelde vragen rond ventilatie

1. Moet ik mijn woning verplicht isoleren?

Bestaande woning:

NEE: Je huis volledig isoleren is volgens de huidige wetgeving niet verplicht. Houd er wel rekening mee dat tegen 2020 in Vlaanderen alle daken van woningen die voor 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet, geïsoleerd moeten zijn.

Nieuwbouw of energetische verbouwing:

JA: Sinds 2018 is voor bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen de S-peil (of ‘schilpeil’) norm van kracht. Dit peil geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de “schil” van de woning (muren, ramen, dak,…). Sinds januari 2018 moet een S-peil van 31 behaald worden, tegen 2021 wordt dat S28. Hoe lager dus hoe beter. Om een lager S peil te bereiken moet je jouw woning zo goed mogelijk isoleren en luchtdicht maken. Dit wordt gecontroleerd met een luchtdichtheidstest.

2. Is mijn raam af en toe openzetten niet voldoende om te verluchten?

NEE
Oude woningen zijn vaak slecht geïsoleerd en niet winddicht. Hierdoor zijn er voldoende spleten en kieren waardoor er natuurlijk ventilatie optreedt. Let wel op dit is een ongecontroleerde manier van ventilatie en dus zeker niet de beste oplossing.

Bij nieuwbouwwoningen zijn de isolatienormen van kracht waardoor spleten en kieren in de woning definitief verleden tijd zijn. Vaak wordt gedacht dat even de ramen opzetten het probleem oplost. Maar dit klopt helemaal niet. Het raam even openzetten is zeker een goed idee om wat frisse lucht binnen te krijgen maar na een kwartier is het effect bijna volledig verdwenen. Daarom dat het belangrijk is om je woning op een gecontroleerde manier te ventileren. Zo heb je gegarandeerd een gezond binnenklimaat en elimineer je de kans op vochtplekken door een vochtige binnenlucht. Meer info over de voordelen van ventilatie vind je hier

3. Vervuil ik mijn woning niet door vervuilde buitenlucht in huis te halen?

In de media verschijnen er vaak artikels over het feit dat de luchtkwaliteit in ons land niet altijd even goed is. Wat veel minder mensen weten is dat de vervuiling binnenshuis door het uitvoeren van de dagdagelijkse taken soms tot 5 keer hoger is dan buitenshuis. Heb je toch schrik om teveel vervuilde buitenlucht binnen te laten omdat je bijvoorbeeld langs een drukke baan woont? Plaats de roosters die je nodig hebt bij een ventilatiesysteem C dan aan de zijnde van jouw woning waar de kans op luchtvervuiling het kleinst is. Bij een ventilatiesysteem D wordt de lucht steeds voorgefilterd dus is de kwaliteit van de lucht sowieso optimaal.

4. In welke ruimtes moet ik lucht aanvoeren en waar moet ik lucht afvoeren?

De toevoer van verse lucht gebeurt in de droge ruimtes: zoals slaapkamer, living, …

De doorstroming van lucht van droge naar natte ruimtes, gebeurt via tussenruimtes zoals de gang of de trap.

De afvoer van vervuilde lucht gaat via de natte ruimtes zoals de WC, badkamer, keuken,…

Meer info over de werking van de verschillende ventilatiesystemen vind je hier.
 

5. Creëert een ventilatiesysteem tocht?

JA EN NEE

Dit is in principe afhankelijk van het door jou gekozen ventilatiesysteem. Kies je voor een ventilatiesysteem D dan elimineer je de mogelijkheid van tocht volledig. Kies je voor een ventilatiesysteem C dan kan je door de roosters in de ramen of muren bij extreme weersomstandigheden zoals felle wind een gevoel van tocht krijgen. Dit kan wel vermeden worden als je kiest voor zelfregelende roosters die zichzelf aanpassen aan de windsnelheid buiten. Ondanks dat een C systeem dus wat tocht kan creëren, ben je vele malen beter af dan bij natuurlijke ventilatie.

6. Mag ik mijn ventilatiesysteem uitschakelen als ik op verlof ga?

NEE

Je bent misschien al op zoek gegaan naar de uitknop van jouw ventilatiesysteem. Veel kans dat je deze niet gevonden hebt. Dit is normaal want het is eigenlijk bij wet verboden om je ventilatiesysteem uit te schakelen. Het lijkt soms logisch om als je op verlof gaat al de elektrische apparaten, waaronder je ventilatiesysteem, uit te schakelen om zo je energieverbruik tot een minimum te beperken maar dit is niet echt een goed idee. Je huis wordt dan namelijk vochtig wat ervoor zorgt dat je bij je thuiskomst meer zal moeten verwarmen en het verhoogt bovendien de kans op schimmels. Een minimale luchtsnelheid zorgt ervoor dat schimmels zich niet kunnen vastzetten in de kanalen. Wil je toch besparen? Kies dan voor de laagste ventilatiestand.

7. Zorgt een ventilatiesysteem niet voor geluidsoverlast in mijn woning?

Geluid is voor veel gezinnen een belangrijk aandachtspunt. Elk ventilatiesysteem heeft zijn eigen geluidsuitdagingen. Bij een ventilatiesysteem C kunnen de roosters ervoor zorgen dat er storende geluiden van buiten binnenkomen. Dit kan simpel opgelost worden met geluiddempende ventilatieroosters. Bij een ventilatiesysteem D is er een grotere bekommernis over de geluiden van de kanalen en de unit zelf. Daarom is het hier van belang om te kiezen voor geluidsdempers bij de unit en om zo weinig mogelijk bochten te hebben in de ventilatiekanalen. Een laatste belangrijke opmerking is dat de nieuwste generatie ventilatie units beduidend stiller is dan toestellen van enkele jaren geleden.

8. Zorgt een ventilatiesysteem niet voor energieverspilling?

Het klopt dat een ventilatiesysteem wel wat energie vraagt maar daarom is dit nog geen energieverspilling. Bovendien kost het meer energie om vervuilde vochtige lucht te verwarmen dan droge verse lucht. Kies je voor een ventilatiesysteem D dan wordt de binnenstromende lucht dankzij de warmtewisselaar door de rest energie die nog aanwezig was in de vervuilde lucht voorverwarmd.

9. Wat is de invloed van mijn open haard op mijn ventilatiesysteem?

Als je kiest voor een ventilatiesysteem D dan raden wij een open haard af. De reden hiervoor is dat een open haard eigenlijk een groot luchtlek is en de afvoer van de ventielen kan rookgassen binnenbrengen. Dit wil je natuurlijk ten allen tijde vermijden. Wil je toch kunnen genieten van de gezellige warmte van een haard? Dan raden wij een haard met buitenaansluiting aan én met als energiebron aardgas of pellets.

10. Moet ik mijn ventilatiesysteem verplicht laten onderhouden?

Nee maar wij raden het wel aan.
Een ventilatiesysteem vraagt wel wat onderhoud. Bij een D-systeem raden wij aan om de filters om de 3 à 4 maand te reinigen en om ze na anderhalf jaar te vervangen. Daarnaast laat de luchtkanalen best om de 8 jaar door een gespecialiseerde firma reinigen.

Bij een ventilatiesysteem C beperkt het onderhoud zich voornamelijk tot de roosters. Reinig je roosters 1 keer per jaar door ze zelf proper te maken met een stofzuiger en vochtige doek. Zo ben je zeker van een optimale werking. Het systeem zelf en de ventilator laat je best jaarlijks nakijken door je installateur. Wij raden aan om de luchtkanalen om de 8 jaar door een gespecialiseerde firma te laten reinigen.

11. Hoe werkt een ventilatiesysteem?

Meer info hierover vind je hier.

12. Waaruit bestaat een ventilatiesysteem?

Ventilatiesysteem C:

  • Ventilatie unit C met 1 ventilator
  • Afvoerkanalen voor de afvoer van de vochtige lucht
  • Muur- of raamventielen voor de natuurlijke toevoer van lucht
  • Ventielen of spleten in de binnen deuren om de luchtdoorvoer te garanderen  

Ventilatiesysteem D:

  • Ventilatie unit D met 2 ventilatoren
  • Toevoer en afvoerkanalen voor de toe- en afvoer van de lucht
  • Ventielen of spleten in de binnen deuren om de luchtdoorvoer te garanderen
  • Afvoerventielen in vochtige ruimtes
  • Ventielen in droge ruimtes

13. Zijn er subsidies voor het plaatsen van een ventilatiesysteem?

Nee er zijn geen specifieke subsidies voor het plaatsen van een ventilatiesysteem. Maar als je de plaatsing van een ventilatiesysteem combineert met minstens 2 premies van de netbeheerder dan kom je in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus.

14. Heeft mijn keukendampkap invloed op mijn ventilatiesysteem?

De meeste nieuwe units zijn uitgerust met sensoren die ervoor zorgen dan het systeem zich aanpast aan de toe- en afvoer van lucht. Je keukendampkap zal dus geen storend effect hebben op je ventilatiesysteem.

15. Is een ventilatieprestatieverslag verplicht?

Een ventilatieprestatie verslag is verplicht als je gaat bouwen. Dit wordt opgesteld door een erkende ventilatieverslaggever.

De eerst stap van het proces is het ventilatievoorontwerp. De verslaggever maakt dit ventilatievoorontwerp op, voor de start van de werken. Op dit ventilatieontwerp wordt het gekozen ventilatiesysteem en de nodige componenten vermeld. Deze worden weergegeven op een ruimtelijke tekening. Het voorontwerp wordt ingediend bij de BCCA ( databank van kwaliteitsorganisatie voor ventilatie)

Na de installatie en bouwwerken maakt de ventilatieverslaggever het ventilatieprestatie verslag op. Dit verslag is een rapport van alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem. Vervolgens moet hij dit opladen in de BCCA. De gegevens uit dit verslag gebruikt de EPB verslaggever vervolgens in de EPB-aangifte. Van Marcke service kan deze dienst aanbieden. Meer info.

16. Kan ik een boete krijgen als ik niet correct ventileer?

Als je (ver) bouwt moet je woning voldoen aan de EPB-normen. Onder de EPB-normen zijn er ook ventilatie-eisen.  Als je hier niet aan voldoet dat kan het VEA ( Vlaams energie agentschap) een boete opleggen. Die boete kan al snel hoog oplopen: de boete bedraagt 4 euro per 1 m³/h die je niet toe- of afvoert.

Ventilatienorm:  Het ventilatie debiet wordt per ruimte berekend en er moet 3,6 m³/h lucht per m² vloeroppervlakte van de ruimte worden toe of afgevoerd. Het debiet moet afhankelijk van de ruimte ook tussen bepaalde minima en maxima liggen. Meer detail kan je vinden op de site van de Vlaamse overheid. 

17. Zijn er voorwaarden waar mijn deuren moeten aan voldoen om de luchtdoorvoer te garanderen?

Ja. Ofwel moeten er roosters in de deuren geplaatst worden ofwel moeten alle binnendeuren ( buiten de bergruimte, zolder, garage en berging) voorzien worden van een spleet onder de deur van minstens 1 cm.