Tarieven

 • Gelet op de aard van de geleverde diensten kan prijsbepaling slechts gebeuren aan de hand van elke specifieke vraag en situatie. Pas bij nazicht ter plaatse kan worden nagekeken welke acties er dienen te worden ondernomen, of er eventuele stukken dienen vervangen te worden, of er zaken moeten hersteld zijn, etc. 
 • Voor Van Marcke Service waterbehandeling bedraagt het uurtarief 57,- EUR/uur en de eenmalige verplaatsingskosten 57,- EUR. Er wordt steeds een minimum kost ten belope van één uur en één verplaatsing aangerekend, wat neerkomt op een minimum kost van 114,00 EUR. Indien de werken langer dan één uur in beslag nemen, zullen de bijkomende prestaties per kwartier worden aangerekend (14,25- EUR/kwartier).

  Volgende stap waterbehandeling

   

 • Voor Van Marcke Service Verwarming bedraagt het uurtarief 78,- EUR/uur en de eenmalige verplaatsingskosten 78,- EUR. Er wordt steeds een minimumkost ten belope van één uur en één verplaatsing aangerekend, wat neerkomt op een minimum kost van 156,00 EUR. Indien de werken langer dan één uur in Algemene en bijzondere voorwaarden Van Marcke – versie 15.09.2021 beslag nemen, zullen de bijkomende prestaties per kwartier worden aangerekend (19,5- EUR/kwartier). 

  Volgende stap verwarming

 • Bijkomende kosten die eventueel verschuldigd kunnen zijn wisselstukken, bijkomende verplaatsing, etc. 
 • Indien de interventie betrekking heeft op een defect te wijten aan zaken die niet onder garantie vallen (extern defect, verkeerde installatie, etc.) zal de kost van de interventie integraal worden aangerekend. Van Marcke kan hier slechts over oordelen op het moment van de interventie.
 • Onderhoudscontracten zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst met specifieke prijsbepaling afhankelijk van het specifieke voorwerp van het contract.