Overslaan en naar de inhoud gaan
To blog

Alles wat je moet weten over geothermische warmtepompen

Geothermische warmtepompen maken gebruik van de stabiele warmte uit de diepte van de aarde om jouw woning te verwarmen. Elke geothermische warmtepomp kan op 3 manieren warmte uit de bodem halen. Hoe dan? Dat lees je hier.

In dit artikel

Afbeelding
geothermische warmtepomp werking

Soorten geothermische warmtepompen

Verticale captatie, open bronsysteem - water/water

Dit geothermisch warmtepompsysteem werkt met 2 waterputten: een bronput en een retourput. Ze reiken tot aan een watervoerende laag in de bodem, gemiddeld zo’n 25 à 150 meter diep. Het warme grondwater uit de bronput geeft warmte af. Die gaat vandaaruit naar de verdamper van de water/water-warmtepomp. Het afgekoelde water gaat daarna terug naar de retourput.
Opgelet: Dit bronsysteem is meestal duurder en complexer dan de andere en vereist vergunningen.

Verticale captatie, open bronsysteem - water/water

Verticale captatie, gesloten bronsysteem - bodem/water

Bij dit geothermisch warmtepompsysteem worden lussen of bodemwarmtewisselaars met putboringen verticaal in de grond geplaatst, zo’n 25 à 150 meter diep. De precieze diepte en het aantal boringen en af van de warmtegeleidbaarheid en de samenstelling van de bodem, en van de totale warmtevraag van je woning. Via de warmtewisselaars, gevuld met een glycolmengsel, wordt de warmte uit de grond gehaald om naar de warmtepomp te gaan.
Diep in de aarde is de temperatuur constant. Ze is hoger dan de buitentemperatuur in de winter en lager dan de zomerse buitentemperaturen. Daardoor verbruikt de warmtepomp weinig energie voor je verwarming en kan je er ‘s zomers passief mee koelen – een manier van koeling die nauwelijks stroom vraagt. Voor deze diepteboringen is slechts in bepaalde gevallen een vergunning nodig.

Verticale captatie, gesloten bronsysteem - bodem/water

Horizontale captatie – bodem/water

Ook dit systeem haalt warmte uit de grond, maar met horizontaal geplaatste lussen gevuld met een glycolmengsel op een diepte van 0,7 à 1,5 meter. Dit buizennet neemt een oppervlakte van ongeveer 2 keer de verwarmbare woonoppervlakte in beslag. De warmte die het uit de aarde haalt, gaat naar de warmtepomp. 

Een horizontaal captatienet is goedkoper dan verticale captatie met diepteboringen. De gemiddelde brontemperatuur is wel lager, dus zal de warmtepomp iets meer verbruiken dan met verticale captatie, maar nog altijd minder dan een lucht/water-warmtepomp. Voor passieve koeling is dit systeem minder geschikt omdat de bodem op deze diepte al snel opgewarmd is.

Horizontale captatie – bodem/water

De voordelen van een geothermische warmtepomp?

Positieve invloed op jouw E-peil

Met een geothermische warmtepomp verwarm je jouw woning op de meest milieuvriendelijke manier. Daarom heeft een geothermische warmtepomp een positieve invloed op je E-peil. Bovendien voldoe je er gemakkelijker mee aan de eisen rond het “minimumaandeel hernieuwbare energie. Sinds 2014 ben je namelijk verplicht om minstens een bepaald aandeel van je benodigde energie uit hernieuwbare bronnen te halen. 

Ideale match met vloerverwarming

Een warmtepomp verbruikt het minste als je ze combineert met een warmteafgiftesysteem op lage temperatuur zoals vloerverwarming, lage temperatuurradiatoren of ventiloconvectoren.

Laagste verbruik

Een geothermische warmtepomp haalt warmte uit de bodem of het grondwater. In tegenstelling tot de buitenluchttemperatuur is de temperatuur diep onder de grond relatief constant. Vanaf 10 meter diepte wordt de bodemtemperatuur namelijk niet meer beïnvloed door de buitentemperatuur. Door deze stabiele, hoge brontemperatuur moet deze warmtepomp minder hard werken om je huis en water te verwarmen dan een luchtwater-warmtepomp. Je geniet dus het hele jaar door van een hoog rendement van je warmtepomp, en van een lage energiefactuur.

Verkoeling van je woning ‘s zomers op een natuurlijke, energiezuinige manier

Een geothermische warmtepompinstallatie kan je woning ‘passief koelen’. Ze haalt de koelte met energiezuinige circulatiepompen vanuit de bodem naar je huis. De warmtepompcompressor moet er niet voor draaien en verbruikt dus geen kostbare energie, wat goed is voor je portemonnee en het milieu.

Geothermische warmtepomp: waarmee moet je rekening houden?

Is je tuin toegankelijk voor grondwerken?

Als je kiest voor een geothermische warmtepomp moet je terrein toegankelijk zijn voor de nodige grote machines en is het best dat het nog (her)aangelegd moet worden. 

Voldoende tuinoppervlakte?

Kies je voor een geothermische warmtepomp met horizontale captatie? Hou er dan rekening mee dat je tuin als warmtebron wordt gebruikt. Je hebt dus een grote tuinoppervlakte nodig, ongeveer 2 keer zo groot als je verwarmbare woonoppervlakte. Boven het horizontaal captatienet mag er geen diepwortelende beplanting of bestrating komen, om beschadiging te voorkomen en maximale infiltratie van zonnewarmte te verzekeren. 

Grote investering, hoog rendement

Een geothermische warmtepomp vraagt een grotere investering dan een lucht/water-warmtepomp, vooral door de kost van het captatiesysteem. Het grote voordeel is dat je je verbruik voor verwarming minmaal zal zijn, waardoor hoge energiefacturen tot het verleden behoren. Zeker als ook de koeling zo goed als gratis kan gebeuren…

Isoleer je woning voor een optimale werking

Het is belangrijk dat de warmtepomp je woning kan verwarmen met lage temperaturen. Dat beperkt het benodigde vermogen van de warmtepomp en haar stroomverbruik, en bijgevolg jouw aankoopprijs en je energiekosten. Daarom is het best dat je eerst je woning goed isoleert. Alleen dan kan je met lage temperatuurverwarming je woning lekker warm houden.

Wettelijk verplicht: installatie door erkend RESCert aannemer

Alleen als je geothermische warmtepomp door een gecertificeerd RESCert aannemer is geplaatst, kan je genieten van de bestaande premies.

Is een geothermische warmtepomp de beste oplossing of zijn er alternatieven?

Door te investeren in een geothermische warmtepomp kan je enorm besparen op je energieverbruik. Maar is het wel de beste oplossing voor jouw situatie? Onze energieadviseurs helpen je graag verder. 

Maak een afspraak voor energieadvies op maat en ontdek hoe jij kan besparen op je energiefactuur.