Naar blog

Wat bepaalt het rendement van zonnepanelen?

Als installateur ben je ongetwijfeld bekend met de groeiende populariteit van zonnepanelen als een duurzame energiebron. Steeds meer klanten kiezen ervoor om hun eigen elektriciteit op te wekken met behulp van fotovoltaïsche (pv) panelen. Het rendement van zonnepanelen speelt een cruciale rol bij het bepalen van de efficiëntie en de prestaties van een zonnestroomsysteem. In dit blogbericht zullen we de belangrijkste factoren bespreken die het rendement van pv panelen beïnvloeden

Duurzaamheid
Afbeelding
zonnepanelen

Het rendement van zonnepanelen wordt bepaald door: 

  • Hellingsgraad 
  • Orïentatie 
  • Type pv panelen (mono of poly kristallijn) 
  • Locatie 
  • Schaduw 
  • Onderhoud 

1. Hellingsgraad

De hellingsgraad, of de hoek waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, heeft een directe invloed op het rendement. In het algemeen geldt dat zonnepanelen het beste presteren wanneer ze onder een hoek staan die overeenkomt met de breedtegraad van de locatie. Voor België is een hellingsgraad van ongeveer 35 graden ideaal. Wanneer de panelen te steil of te plat zijn geïnstalleerd, kan dit leiden tot verminderde opbrengsten.

2. Oriëntatie

De oriëntatie van de zonnepanelen ten opzichte van de zon is een andere belangrijke factor. In België wordt een zuidelijke oriëntatie aanbevolen, omdat dit de maximale blootstelling aan zonlicht gedurende de dag mogelijk maakt. Een oost-west oriëntatie kan echter ook acceptabele resultaten opleveren, zij het met iets lagere opbrengsten.

3. Type pv panelen (mono- of polykristallijn)

Het type zonnepanelen dat wordt gebruikt, kan ook het rendement beïnvloeden. Er zijn over het algemeen twee soorten panelen: monokristallijn en polykristallijn.

  • Monokristallijne panelen hebben een hoger rendement, omdat ze gemaakt zijn van één enkel kristalstructuur.
  • Polykristallijne panelen zijn iets minder efficiënt, maar kunnen nog steeds goede resultaten leveren. De keuze tussen deze twee typen is afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant.

4. Locatie

De locatie van de zonnepanelen heeft een grote invloed op het rendement. Gebieden met een hogere instraling van de zon gedurende het jaar zullen over het algemeen betere opbrengsten hebben. Daarnaast kunnen lokale omstandigheden, zoals luchtvervuiling, deeltjes in de lucht en klimatologische factoren, ook een rol spelen. Het is belangrijk om de specifieke omstandigheden van de installatielocatie te evalueren bij het bepalen van het verwachte rendement.

5. Schaduw

Schaduw is een belangrijke factor die het rendement van zonnepanelen kan beïnvloeden. Zelfs een klein deel van een paneel dat in de schaduw valt, kan de opbrengst van het hele systeem verminderen. Zonnepanelen zijn verbonden in strings, wat betekent dat als één paneel wordt belemmerd door schaduw, dit de prestaties van de hele string beïnvloedt. Het is essentieel om bij het ontwerpen van een zonnestroomsysteem rekening te houden met de schaduwval en mogelijke obstakels, zoals bomen, gebouwen of schoorstenen.

6. Onderhoud van de pv panelen

Het onderhouden van zonnepanelen is van cruciaal belang om een optimaal rendement te behouden. Vuil, stof, bladeren en ander vuil kunnen zich ophopen op de panelen en het zonlicht blokkeren, waardoor de efficiëntie wordt verminderd.

Regen kan helpen bij het verwijderen van licht vuil, maar periodieke reiniging kan nodig zijn, vooral in gebieden met weinig neerslag. Zorg ervoor dat de panelen regelmatig worden geïnspecteerd en gereinigd indien nodig. Bovendien is het belangrijk om te controleren op mogelijke schade, zoals gebarsten of beschadigde panelen, en deze indien nodig te repareren of vervangen.

Conclusie

Het rendement van zonnepanelen wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de hellingsgraad, oriëntatie, type panelen, locatie, schaduw en onderhoud. Als installateur is het essentieel om al deze factoren in overweging te nemen bij het ontwerpen en installeren van een zonnestroomsysteem. Door de panelen op de juiste manier te positioneren, rekening te houden met de omgevingsfactoren en regelmatig onderhoud uit te voeren, kan het rendement geoptimaliseerd worden en kunnen klanten genieten van een efficiënt en duurzaam zonne-energiesysteem.

We hopen dat dit blogbericht je heeft geholpen bij het begrijpen van de verschillende factoren die het rendement van zonnepanelen bepalen. Als installateur speel je een belangrijke rol bij het adviseren van klanten en het leveren van hoogwaardige zonne-energieoplossingen.