Naar blog

Bouwproject Wegelpark

Het bouwproject Wegelpark tussen het stadscentrum en het station in Eeklo, bestaat uit veertig nieuwbouwappartementen en 25 woningen. Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt verwarmt alle appartementen met restwarmte, afkomstig van onder andere het zwembad en de sportsite. Een mooie opportuniteit, dankzij de expertise bij Van Marcke Engineering.

In de kijker
Afbeelding

De bouw is een zeer behoudsgezinde sector. Een drietal jaar geleden hebben wij ons bewust de kentering laten maken om over te stappen op complexe duurzame systemen. Daarbij zorgen we telkens voor kwaliteitsvol wooncomfort, aan een betaalbare prijs.

Benny Geldhof, Project Developer bij Groep Huyzentruyt

Nieuwbouwproject Wegelpark 

Bouwproject Wegelpark is een realisatie van projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt. Met ruim 100 jaar aan ervaring, zijn ze ondertussen een familiebedrijf met gevestigde waarde in de bouwsector. “De laatste jaren richten we ons als projectontwikkelaar steeds meer op betaalbare en duurzame nieuwbouwwoningen”, vertelt Benny Geldhof, Project Developer bij Groep Huyzentruyt. 

Sterk architecturaal concept 

“Project De Wegel bestaat uit 40 hedendaagse appartementen, 25 woningen en een uitgebreid groen park, op korte afstand van het centrum van Eeklo. Naast het warmtenet op zich, springt het project in het oog door de moderne en hedendaagse architectuur. Het appartementsgebouw bestaat aan de ene kant uit vier bouwlagen en aan de andere kant uit zes, dat is een knap architecturaal concept. De appartementen zijn heel royaal van grootte, met ruime zuidgerichte terrassen voor een open gevoel. Daarnaast is er veel groen, want de site ligt aan een nieuw aangelegde parkomgeving die voor verbinding zorgt bij de bewoners.” 

Realisatie van een warmtenet 

Groep Huyzentruyt kreeg van stad Eeklo, samen met nutsmaatschappij Veolia, de mogelijkheid om de woningen te verwarmen met restwarmte, afkomstig van onder andere het zwembad en de sportsite. Zo zijn ze voorlopers in het gebruik van hernieuwbare energie in Vlaanderen. “Door te kiezen voor dit duurzaam alternatief ontkoppelen bewoners zich voor een groot deel van fossiele brandstoffen voor hun energievoorziening. Later is het de bedoeling om aan te takken op het ruimere warmtenet in heel Eeklo, dat Veolia zal realiseren. Absoluut een voorbeeldproject naar de toekomst toe.” 

nl pro blog bouwproject-wegelpark

Een complex verhaal 

“Het was een uitdaging om dit project intern te verdedigen, want de realisatie van dit warmtenet was voor ons de eerste keer. We waren bereid om mee te gaan in dit complex verhaal, maar hadden wel nood aan expertise en innovatie. Van Marcke Engineering was ons niet onbekend, aangezien we vroeger al eens een aantal keren rond de tafel hebben gezeten om de installatie van een eerste warmtenet te bespreken. We hadden dus eigenlijk al een nauwe band met onder andere Tom Prinzie. Voor ons was het een logische keuze om Van Marcke Engineering ook bij dit project te betrekken.” 

Expertise door Van Marcke Engineering 

Eeklo had al langer plannen om verloren warmte te gebruiken. “Eigenlijk moeten we meer dan tien jaar teruggaan in de tijd”, vertelt Tom Prinzie, Technical Manager bij Van Marcke Engineering. “We hebben jaren geleden een student geholpen met zijn thesis rond een warmtenetwerk in Eeklo. Daar ontstond het idee om Eeklo op lange termijn in zijn geheel te gaan verwarmen met restwarmte van de verbrandingsoven. Aangezien we toen hoofdzakelijk leverancier van materialen waren, hebben wij zaken concreet helpen definiëren. Het plan krijgt nu steeds meer vorm door projecten op kortere termijn te realiseren.” 

Opportuniteiten in kaart brengen 

Bij de sportsite met zwembad ging door de grote warmte-krachtkoppeling heel wat restwarmte verloren. Die warmte wordt nu gebruikt om de appartementen van het project Wegelpark mee verwarmen. “Opnieuw een stap in de goede richting”, volgens Tom. “We werkten al enkele jaren samen met Groep Huyzentruyt, dus ook in dit project kregen we met Van Marcke Engineering een belangrijk aandeel om het dossier in goede banen te leiden. Voor ons was het een uitdaging om van het warmtenet een opportuniteit voor alle partijen te maken. Naast het technische aspect, hadden we hier ook een rol in het financieel-juridische luik, om de prijs van de warmte in overeenkomst met nutsbedrijf Veolia te bespreken. Dat was best een huzarenstukje.” 

nl pro blog bouwproject-wegelpark

Genieten van restwarmte 

Een warmtenet is een ondergronds buizensysteem, gekoppeld aan een bron die restwarmte genereert. Die restwarmte warmt het water dat door de buizen stroomt op. Een platenwisselaar in de kelder van het appartementsgebouw scheidt de temperatuur en de druk van het water en stuurt het via een nieuwe kring naar een warmtewisselaar in de appartementen. Daar wordt het water opnieuw gescheiden en op een aangename temperatuur gebracht voor o.a. keuken- en badkamer toepassingen en het verwarmingssysteem. Op die scheiding kunnen bewoners tellen hoeveel ze verbruiken. 

“Niet meer dan anders” 

“Bewoners van residentie De Wegel genieten van restwarmte van de sportsite en het zwembad. “Dat levert hen heel wat voordelen op”, volgens Tom. “Bij een warmtenet betaal je meestal 5% minder energie dan het goedkoopste gastarief op de markt, of toch zeker niet meer dan anders. Zelfs de installatiekost blijft min of meer gelijk. De appartementen produceren geen schadelijke uitstoot voor het milieu en dat vertaalt zich in een BEN-label (Bijna Energie Neutraal) voor ieder appartement. 

Op naar een volledig warmtenet 

Het tijdelijke warmtenet is slechts de voorbode van een groter warmtenet voor de hele stad. “Om een warmtenet over de stad aan te leggen, heb je eerst een aantal afnemers nodig. Nu maken we eigenlijk kleine clusters, bijvoorbeeld rond het zwembad en de sporthal, om die later aan elkaar te verbinden en aan te sluiten op bijvoorbeeld de verbrandingsoven. Voor storingen en piekvraag aan verwarming, is er nog steeds een warmtepomp en een condenserende gasketel nodig als back-up. Die werd voorzien door nutsbedrijf Veolia en hebben een hernieuwbaar karakter van 69%. Wanneer er later wordt overgeschakeld naar de centrale, bereik je uiteindelijk een CO2-reductie van 100%.” 

Samenwerken en van elkaar leren 

Groep Huyzentruyt werkt al jaar en dag samen met zowel installateur Warco, als met Van Marcke, voor de levering en installatie van de sanitaire toestellen. “Dat staat wel los van de samenwerking met Van Marcke Engineering”, vertelt Benny. “Van Marcke leverde de etagestations (heating interface units) van Cetetherm voor in de appartementen. Voor de installatie kon installateur Warco rekenen op kennis bij Van Marcke. Concreet stond Warco in voor de binneninstallatie, dat is het combilus systeem na de platenwisselaar in de kelder, in combinatie met die etagestations in de appartementen. Hij werd daarin bijgestaan door Steven Wanzeele, Projectmanager HVAC bij Van Marcke.” 

Benny kijkt tevreden terug, want volgens hem kende de samenwerking met Van Marcke alleen maar voordelen. “Wij werken graag samen met mensen die praktische ervaring hebben. Je haalt niet altijd voordeel uit de theorie, want in de praktijk moet alles haalbaar blijven. Dat komt de geloofwaardigheid alleen maar ten goede. In dit project hebben we weer heel wat van elkaar geleerd. Dat legt een sterke basis voor toekomstige, innovatieve projecten met zowel Van Marcke, als Van Marcke Engineering”, aldus Benny. 

Iedereen, zowel inwoners als bedrijven, hebben er baat bij om restwarmte te gebruiken. Steeds minder bouwpromotoren kiezen nog voor gas oplossingen.

Tom Prinzie, Technical Manager bij Van Marcke Engineering

Benieuwd hoe wij kunnen helpen bij jouw project(en)?
Ontdek Van Marcke Engineering