Naar blog

Waarvoor kan je een beroep doen op een studiebureau?

Een studiebureau levert onder meer gedetailleerde studies en ontwerpen op vlak van HVAC, sanitair, elektriciteit, brandbeveiliging en meer, op maat van je project. Waarvoor kan je nog meer een beroep doen op een studiebureau en welke diensten levert Van Marcke Engineering? Ontdek het in dit artikel.

Van Marcke Engineering
Afbeelding

Een bouwproces zonder kopzorgen

Wanneer je tegenwoordig als architect, installateur, bouwpromotor, aannemer of projectcoördinator een nieuw bouwproject aanvat of renoveert, moeten er heel wat studies gebeuren om tot een realistische en duurzame oplossing te komen. Een multidisciplinaire aanpak en gedetailleerde studies zijn noodzakelijk om aan nieuwe regelgevingen, comforteisen, complexere bouwprojecten en ingewikkelde procedures te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan risicoanalyses of haalbaarheidsstudies rond hernieuwbare energie. 

De voornaamste reden om een beroep te doen op een studiebureau is dan ook om kopzorgen tijdens je bouwproces te vermijden. Vanaf je eerste ontwerp word je bijgestaan door experten binnen een specifieke niche. Deze experts zorgen voor gedetailleerde studies op maat en een goed functionerend ontwerp dat rekening houdt met tal van aspecten om je bouwproject te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, milieu, veiligheid, duurzaamheid en de inpassing in de omgeving.  

Disciplines en oplossingen van een studiebureau  

Er bestaan verschillende bureaus die gespecialiseerd zijn in bepaalde niches en disciplines. Welke verschillende disciplines zijn dat nu precies en voor welke diensten kan je terecht bij Van Marcke Engineering

Advies en expertise 

Expertise betekent zekerheid. Studiebureaus staan je bij met  advies, kennis en knowhow om al je vraagstukken in je (bouw)project creatief, energiezuinig en economisch voordelig aan te pakken. Zo heb je van meet af aan een brede en duidelijke kijk op  je project.  

Bij Van Marcke Engineering bieden we vooral een antwoord op al je vragen over HVAC (heating, ventilation en air conditioning) en sanitair. We zijn een kleinschalig bureau met jarenlange ervaring in de analyse, simulatie en uitwerking van HVAC-installaties. Ons bureau heeft al tal van studies gerealiseerd voor diverse bouwpromotoren, algemene aannemers en andere projectactoren en in onderaanneming voor grotere studieburelen .

Snelheid en flexibiliteit 

Studiebureaus kennen hun vak door en door, waardoor ze erg snel een antwoord kunnen bieden op al je vragen. Heb je voor de uitvoering van een project een bepaalde vraag of is een aanpassing nodig? Een studiebureau speelt er tijdens het proces snel op in, zelfs zonder voorkennis van je dossier. Die snelheid en flexibiliteit zijn voor al je bouwprojecten van ontzettend belang.

Als engineering bureau brengen we onze visie, kennis en duurzame oplossingen op een begrijpbare manier over.  Tijdens het volledige proces stellen we je wensen centraal voor een HVAC- en sanitaire oplossing op maat. Heb je een specifieke vraag of verandert je planning? We spelen er flexibel op in en bespreken de mogelijkheden.

Stabiliteit 

Een stabiliteitsstudie maakt het mogelijk om eventuele fouten vroegtijdig vast te stellen en meteen bij te sturen, wat zich vooral vertaalt in het ontwerp en de fundering van gebouwen. In zo een stabiliteitsstudie wordt bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van je project(en) achterhaald, dankzij slimme software in 3D. Handig om vooraf een hele structuur, bekisting en wapening uit te tekenen.

Met Van Marcke Engineering staan we vooral garant voor duurzame oplossingen in verwarming en water. Op vlak van collectieve verwarming en sanitair beschikken we over hoogtechnische hydraulische software, waarmee we verschillende scenario’s kunnen berekenen op vlak van HVAC en sanitair. Zo maak je als bouwpromotie een goede inschatting om het E-peil voor je project te bepalen en de juiste producten te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp, biomassa, een warmtenet en/of een condensatieketel op gas met PV-panelen.  

Technieken

De technieken in je bouwproject(en) hebben een grote economische impact, omdat ze het kostenplaatje zowel op korte- als lange termijn bepalen. Deze technieken kunnen variëren van HVAC, sanitair, brandbestrijding en elektrische installaties, tot nog iets specialere technieken. Een studiebureau zal samen met je overleggen om een antwoord te vinden op de meest cruciale vragen. Welke doelstellingen stel je bijvoorbeeld naar het energieverbruik? Kadert je plan binnen de wettelijke minimumeisen- en beperkingen? Zo kom je samen tot de beste oplossing op maat van je specifieke situatie.

Bij Van Marcke Engineering is het aan ons om nieuwe technieken over sanitair en HVAC nauwgezet op te volgen, zodat ze correct worden uitgevoerd tijdens je project(en). Onze studies staan steeds in het teken van een beter leefmilieu en een waterzuinige leefomgeving. We stellen materialen samen van topmerken, die een toekomstgerichte zekerheid geven. Zo komen we samen tot een kwalitatief resultaat van ontwerp tot uitvoering.

Bij Van Marcke Engineering helpen wij je met: 

  • HVAC: We budgetteren en tekenen je installaties uit voor o.a. ventilatie, verwarming en actieve en passieve koeling. Ook distributie onderdelen en elementen voor afgifte nemen we mee in je studie.
  • Sanitair: We zijn een partner voor het ontwerp, de berekening en de begroting van je sanitaire installaties. Denk bijvoorbeeld aan de recuperatie van regenwater en/of drukverliezen en toegelaten snelheden in leidingen en systemen. 

Energie (HVAC en sanitair) 

Hernieuwbare energie is goed voor het milieu en om op lange termijn te besparen. Voor welke oplossing kies je nu best? Wat zijn de mogelijkheden en wat is haalbaar? Een studiebureau kan je bijstaan in je keuze om eigen energie op te wekken of om het algemeen verbruik te verminderen

Van Marcke Engineering voert al je thermodynamische studies uit, door te zorgen voor een goed functionerend ontwerp (van schets tot 3D-ontwerp) op maat. Overweeg je een betere isolatie, zonnepanelen om eigen energie te realiseren, warmtepompen, PV-installaties of wil je gebruik maken van koude buitentemperaturen om je gebouw te koelen? Het zijn slechts enkele van de mogelijkheden. Krijg meer inzicht in je energieverbruik en winst aan energie en comfort met je eigen studie rond hernieuwbare energie. 

Tip: Zet je een nieuw gebouw van meer dan 1000 m² bruikbare vloeroppervlakte? Dan werken we voor jou een verplichte haalbaarheidsstudie uit rond hernieuwbare energie.

Veiligheid 

Werken op een werf houdt risico’s in, daarom is het als bouwheer, aannemer of projectontwikkelaar nodig om je mensen op de werf te beschermen. Een studiebureau kan de rol van veiligheidscoördinator op zich nemen, om ervoor te zorgen dat een werf en gebouw voldoet aan de basis- en veiligheidsvereisten. Ze kunnen bijvoorbeeld een veiligheids- en gezondheidsplan (VGM-plan) opstellen, een coördinatiedagboek openen en/of het postinterventiedossier voorbereiden en rapporteren. 

Van Marcke Engineering staat niet in voor je veiligheid op de werf, maar we overleggen en communiceren wel op een open manier. Door ideeën en ervaringen uit te wisselen, creëren we een unieke, veilige en geborgen werksfeer. Zowel met jou als andere betrokkenen in het bouwproject. 

Infrastructuur 

Wanneer je als architect, bouwpromotor, aannemer of projectcoördinator  civiele constructies (zoals een brug of bedrijfsterrein) ontwerpt, moet je vooral zorgen dat het geheel of het project past in de ruimere omgeving. Je kan een studiebureau  inschakelen voor aandacht aan het concept, de inplanting en voor de gebruikte materialen. 

Van Marcke Engineering kan je bijstaan voor infrastructuurwerken m.b.t. tot het ontwerpen, dimensioneren en uitvoeren van bijvoorbeeld de afvoer van hemelwater, de watertoets, bufferbekkens, riolering en grachten.

Speciale technieken 

Specifieke werkomstandigheden hebben een aparte aanpak nodig. Heb je een project dat specifieke eisen stelt voor verluchting, gasafvoer, koeling of noodstroom in je kantoor of gebouw? Dan zijn er studiebureaus die samen met jou die meest geschikte (speciale) installatie bepalen.  Denk bijvoorbeeld aan noodstroomaggregaten, UPS-installaties, industriële en medische gassen, industriële ventilatie en industriële koelinstallaties.

Van Marcke Engineering is een studiebureau dat met je meedenkt en je ondersteunt in al je projecten over sanitair en HVAC. Wij zijn alvast benieuwd hoe wij je kunnen helpen.  

Neem contact op en we bespreken samen de mogelijkheden.

Neem contact op