Naar blog

Waarom is sanitair water zo belangrijk?

Water wordt tegenwoordig soms het vloeibare goud genoemd – een manier om aan te geven dat het een kostbare grondstof geworden is waarbij een toenemende schaarste aan vers water de kostprijs overal ter wereld doet toenemen. Het is een onomkeerbare trend waarop je je bij de realisatie van nieuwbouwprojecten en renovaties maar beter kan voorbereiden.

Sanitair
Afbeelding

Dat water alsmaar duurder wordt, merken we allemaal aan onze factuur. Toch staan we volgens experten nog maar aan het begin van een trend waarbij er in de toekomst nog veel grotere prijsstijgingen zullen komen. De reden is simpelweg dat water steeds schaarser wordt, tenminste als we naar de traditionele bronnen kijken zoals bekkenwater en grondwater. Een reden voor ongerustheid hoeft dat vooralsnog niet te zijn, want die schaarste kan je op verschillende manieren opvangen. Maar het punt is dat aan al die oplossingen ook een stevig prijskaartje hangt. 

Daarom is sanitair water zo belangrijk en moet het de nodige aandacht krijgen in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Door op dat moment al te anticiperen op wat onvermijdelijk komen gaat, kun je immers heel wat toekomstige kosten uitsparen.

Bufferen van regenwater

Een belangrijk punt in de waterhuishouding is hoe we omgaan met regenwater, dat zowel een zegen als een vloek kan zijn. Met ongeveer 700 liter neerslag per vierkante meter is de hoeveelheid regenwater in onze regio al bij al beperkt. Dat is te merken aan het grondwaterpeil dat de laatste jaren steeds vaker alarmerend laag staat. De overheid legt daarom beperkingen op aan het onttrekken van grondwater, maar ook los van die regels is het duidelijk dat grondwater als bron van sanitair water steeds meer in het gedrang komt.

Daarbij komt de problematiek van verharding van terreinen, opritten en parkings die ervoor zorgt dat grote hoeveelheden regenwater tijdens een regenbui direct in de riolering terechtkomen. Dat creëert een dubbel probleem, omdat het water enerzijds op die manier geen bijdrage kan leveren aan het herstellen van het grondwaterpeil en anderzijds voor een overbelasting kan zorgen van riolen en waterlopen. Experten zijn het er intussen over eens dat het creëren van waterdoorlatende verharding een belangrijke rol kan spelen in het vermijden van wateroverlast. Een andere optie is het bufferen van regenwater, zodat de toevoer voor riolen en waterlopen meer gespreid wordt.

Opsplitsen van leidingen

Een bijkomend voordeel van het bufferen van regenwater – en zo komen we bij de link met nieuwbouw- en renovatieprojecten – is dat je het direct kan gebruiken voor toepassingen die geen drinkwater vergen. Op die manier kan je aanzienlijk besparen op het gebruik van leidingwater. In bestaande installaties is het niet altijd vanzelfsprekend om de opsplitsing nog te maken, maar bij nieuwbouw en renovatie is het relatief eenvoudig om een systeem op te zetten waarbij het spoelwater van de toiletten, het water voor de wasmachine en dergelijke, voorzien worden van regenwater in plaats van leidingwater. Van Marcke Engineering kan je helpen bij het maken van de analyse van waar je regenwater kan inzetten en bij het ontwerpen van de installatie die dat mogelijk maakt.

Hergebruik van grijs water

In een volgende stap kan je de nood aan vers water ook verminderen door water te hergebruiken. Het afvoerwater van bad en douche bijvoorbeeld, wordt grijs water genoemd en kan na filtering perfect voor heel wat toepassingen hergebruikt worden. Naar analogie met collectieve verwarming kun je voor dit soort installaties heel wat kosten besparen door ze op grotere schaal te bouwen en collectief te gebruiken. Ook watermaatschappijen beginnen daar op in te spelen en deze oplossingen aan te bieden, zodat klanten naast drinkwater ook een aansluiting op gefilterd water kunnen krijgen. 

Ultrafiltratie tot drinkwater

Als we dat nog verder willen doortrekken, kun je van dat gefilterd water zelfs weer drinkwater maken door het via een doorgedreven filtratie nog verder te zuiveren. Van Marcke heeft in zijn nieuw Europees distributiecentrum in Kortrijk een installatie gebouwd om van regenwater via ultrafiltratie drinkbaar water te maken. Dit is vandaag technisch mogelijk, maar qua kosten nog niet competitief met het aanbod van leidingwater. In dat opzicht is het ook moeilijk te verdedigen om het vandaag al als collectief systeem in bouwprojecten te integreren. Voor individuele gebruikers die een bewuste keuze willen maken om zo ecologisch mogelijk te leven, is het wel al haalbaar.

Wil je een analyse maken van de mogelijkheden om regenwater en grijs water te recupereren?

Van Marcke Engineering kan je hierbij helpen