Naar blog

Hoe zorg ik voor voldoende warm water in mijn project?

Bij de selectie van een verwarmingsinstallatie is de eerste vraag altijd hoeveel vermogen er nodig is – een vraag die in de praktijk neerkomt op een analyse van de behoefte aan sanitair warm water. Van Marcke Engineering heeft de nodige expertise in huis om in de projectbouw alle alternatieven te onderzoeken en via gedetailleerde berekeningen een passend antwoord te formuleren.

Sanitair
Afbeelding

In grote projecten zoals rusthuizen, sportcomplexen en appartementsgebouwen bepaalt de behoefte aan sanitair warm water doorgaans welk vermogen een verwarmingsinstallatie moet hebben. Dat vermogen is meestal ook voldoende om bijkomend de verwarming in de lokalen te garanderen.  

Hoeveel warm water er nodig is, hangt uiteraard in eerste instantie af van de vraag van de gebruikers. Toch zijn er ook heel wat keuzes die een grote invloed kunnen hebben op het nodige geïnstalleerd vermogen. 

Buffercapaciteit 

Een belangrijke keuze in dat verband is of je het warm water kan bufferen. Zonder buffer moet je de installatie dimensioneren op het piekvermogen dat geleverd moet worden op het moment dat de vraag naar warm water maximaal is. Als het water wel gebufferd kan worden, krijg je wat tijd tussen opeenvolgende pieken om het warm water aan een veel lager vermogen te produceren. 

Hoe groot die buffer kan of moet zijn, hangt opnieuw af van de vraag van de gebruikers. In een rusthuis waar om het half uur een andere bewoner een bad neemt, is het verbruiksprofiel heel anders dan in een sportcomplex waar de douches na elke wedstrijd gebruikt worden. Voor elke specifieke situatie kan je berekenen welke invloed het creëren van een bepaalde buffercapaciteit zal hebben op het nodige vermogen van de installatie. 

Het bepalen van de gewenste buffercapaciteit is finaal ook een financiële afweging, omdat het een keuze is tussen het optimaliseren van de investeringskost of de kost over de totale levenscyclus van de installatie. Bij de bouw van de installatie brengt het investeren in buffercapaciteit een bijkomende kost met zich mee, maar kun je besparen op het vermogen van de verwarmingsketels of warmtepompen. Daarnaast kan Van Marcke Engineering heel precies berekenen welke invloed de verschillende mogelijkheden zullen hebben op het energieverbruik. 

Bijkomende afwegingen 

Desinfecteren 

Een bijkomende afweging die je in dit verhaal moet maken, is hoe je het warm water wil desinfecteren in het kader van de preventie tegen legionella. Als je kiest voor thermische desinfectie kan dit een invloed hebben op de selectie van de buffercapaciteit en het vermogen van de installatie, omdat je het sanitair water op een hogere temperatuur moet brengen dan wanneer je het water op een alternatieve manier desinfecteert. 

Beschikbaarheid aan energiebronnen 

Ook de beschikbaarheid aan energiebronnen kan de keuze mee bepalen. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gas of elektriciteit beschikbaar is om het nodige piekvermogen te leveren, zit er niets anders op dan met een buffercapaciteit te werken. Hetzelfde kan zich voordoen als je kiest om aan te sluiten op stadverwarming of een andere beschikbare warmtebron.  

In dat verband wordt de berekening van vermogens vaak aangestuurd vanuit de dimensionering van de platenwisselaars die centraal staan in het uitwisselen van energie tussen de beschikbare warmtebronnen aan de ene zijde en de verbruikers en buffers aan de ander zijde. Van Marcke heeft als verdeler van platenwarmtewisselaars een ruime expertise opgebouwd in het dimensioneren van dergelijke installaties. Die ervaring wordt via Van Marcke Engineering nu ook ter beschikking gesteld van architecten en studiebureaus die in de ontwerpfase van een project een grondige analyse willen doen van de verschillende mogelijkheden die ze hebben om ervoor te zorgen dat er later altijd voldoende warm water zal zijn. 

Wil je nagaan welke oplossing voor de bereiding van warm water in jouw project optimaal is?

Neem contact met ons op