Naar blog

Welk leidingsysteem kies ik in mijn project?

Er is een tendens om meer kunststofleidingen te gebruiken in HVAC- en sanitaire installaties, maar dat betekent niet dat klassieke systemen in staal, koper of legeringen afgedaan hebben. De keuze voor een bepaald systeem wordt in grote mate bepaald door de voorkeuren van de installateur, waarbij gewoonte, ervaring en kostprijs vaak de meest bepalende criteria zijn.

Van Marcke Engineering
Afbeelding

Er bestaat tegenwoordig een groot aanbod aan buissystemen in kunststof in combinatie met een uitgebreid assortiment pers- en klemkoppelingen. Het grote voordeel van deze systemen is dat ze sneller verwerkt kunnen worden dan klassieke systemen. De flexibele buizen zijn makkelijk in te passen in alle mogelijke configuraties en het aanbrengen van de perskoppelingen gaat vele malen sneller dan klassieke methodes zoals lassen en het trekken van schroefdraad. 

Dat laatste argument is uiteraard relatief, want het hangt in grote mate af van de ervaring die de installateur heeft met een bepaalde methode. Installateurs doen daarom regelmatig testen waarin ze vergelijken hoeveel tijd het vergt om met een bepaald systeem te werken. Het resultaat van die testen kan bij verschillende installateurs telkens anders zijn, precies omdat zij meer of minder ervaring hebben met bepaalde methodes.

Bij het ontwerp van een installatie – zoals Van Marcke Engineering doet – wordt meestal geen voorkeur gegeven voor een bepaald leidingsysteem. In de ontwerpfase worden wel de diameters bepaald die nodig zijn om de gewenste prestaties te halen. Welke materialen en leidingsystemen er gekozen worden om dit vervolgens te realiseren, laten we over aan de installateur. 

Voor- en nadelen

Er zijn wel een aantal inhoudelijke argumenten die de keuze om al dan niet gebruik te maken van kunststofleidingen mee bepalen. Kunststofbuizen hebben de eigenschap dat er altijd een zekere zuurstofdiffusie is doorheen het materiaal, wat voor bepaalde toepassingen een probleem zou kunnen vormen. Leidingen in polyethyleen hebben ook het nadeel dat het materiaal degradeert onder invloed van zonlicht. Daar staat tegenover dat metalen leidingen onderhevig kunnen zijn aan corrosie – een probleem dat zich niet stelt bij buizen in kunststof. 
In installaties waar de leidingen zichtbaar zijn, kan ook voor metalen leidingen gekozen worden om esthetische redenen. Flexibele buizen in kunststof gaan immers vaak doorhangen, wat al snel een slordige indruk maakt.

Bij complexe installaties speelt als bijkomend argument dat kunststofleidingen veel minder bestand zijn tegen hoge druk. Daarom worden leidingen met grote diameters nooit in kunststof uitgevoerd. In warmtenetten voor stadsverwarming bijvoorbeeld, zullen de hoofdleidingen steeds in staal uitgevoerd worden. Vanaf de aansluiting naar een woning kan dan wel met kunststofleidingen gewerkt worden.

Verschil in kostprijs

Waar er meerdere keuzemogelijkheden zijn, zijn zoals gezegd vaak de ervaring of de macht der gewoonte bepalend, maar het doorslaggevende argument is meestal toch de kostprijs. In veel gevallen komt dit op hetzelfde neer, want de arbeidskost kan tot 80% bedragen van de kost van een leidingsysteem. De methode waarmee de mensen op de werf het snelst kunnen werken, is daardoor meestal ook de goedkoopste.

In de huidige marktsituatie met hoge grondstofprijzen kan de materiaalkeuze echter ook een belangrijke rol spelen in het kostenplaatje. De prijzen van staal en koper fluctueren sterk, wat een invloed kan hebben op de keuze die de installateur maakt. Daarnaast zijn er sinds het uitbreken van de Covid-pandemie ook sterke schommelingen in de beschikbaarheid en levertermijnen, wat opnieuw de keuze mee kan bepalen. 

Een laatste factor waar veel installateurs mee te maken hebben, is de krapte op de arbeidsmarkt. Die draagt in aanzienlijke mate bij tot de tendens om met moderne leidingsystemen te werken, omdat het gebruik ervan doorgaans minder ervaring vergt dan klassieke methodes. Bovendien kan men sneller werken, of met minder mensen even snel tot het gewenste eindresultaat komen.

Heeft u vragen over de voor- en nadelen van bepaalde leidingsystemen?

Contacteer Van Marcke Engineering