Een antwoord op de 20 meest gestelde vragen rond hernieuwbare energie

1. Kan een warmtepomp mijn volledige woning verwarmen?

In principe kan een warmtepomp instaan voor de volledige verwarming van de woning. Dit is dan een warmtepomp met een monovalente werking. Om een correcte werking te garanderen is het belangrijk dat de warmtepomp perfect afgestemd is op de warmtebehoefte van de woning.

Daarnaast kan je er ook voor kiezen om een back-up verwarmingstoestel te installeren. Hiervoor zijn er twee opties.

  • Ofwel kies je voor een mono-energetische werking. Hier staat de warmtepomp in voor het grootste deel van de warmtevraag. Maar als de buitentemperatuur te laag wordt, treedt een elektrische bijverwarming in werking.
  • De tweede mogelijkheid is de keuze voor een hybride versie. Hier werkt de warmtepomp samen met een verwarmingsketel en kiest de intelligente regeling altijd de meest ecologische of economische oplossing. Klik hier voor meer info over de hybride.

2. Is een warmtepomp een optie bij een verbouwing?

Een warmtepomp is een optie bij een verbouwing, maar dan moet er strek geïnvesteerd worden in een hoge isolatiegraad en luchtdichtheid. Doe je dit niet dan zal je een groot elektrische verbruik hebben.

3. Wat betekent COP?

Als je op zoek bent naar een warmtepomp zal je de afkorting COP al tegengekomen zijn. Maar wat betekent het nu? COP staat voor “Coefficient of Performance”. Het staat voor de verhouding tussen de gebruikte elektrische energie en de geleverde energie (afgegeven warmte). Dit wil dus zeggen dat een warmtepomp met een COP van 4 per verbruikte kWh elektriciteit 4 kWh warmte produceert.

4. Wat betekent SPF?

De SPF is gebaseerd op het werkelijk opgemeten rendement van een warmtepomp (“Seasonal Performance Factor”). Deze factor is op voorhand nooit gekend en kan pas na de indienststelling van de warmtepomp worden opgemeten. De SPF houdt rekening met de temperatuursschommelingen, alsook het gebruikspatroon van de gebruiker.

5. Is een onderhoud verplicht voor mijn warmtepomp?

Een warmtepomp heeft in vergelijking met een klassieke verwarmingsbron geen vlam en vereist geen verplicht jaarlijks onderhoud.  Bij een lucht/water warmtepompen is het belangrijk dat de buitenunit vrij is van opgestapelde bladeren, takjes, enz… op de verdamper. Hierbij raden we dus wel minimaal 1x jaar een onderhoud aan. Hoe meer de verdamper vervuild is, hoe minder “gratis” energie de warmtepomp kan onttrekken, hoe minder het rendement is van de warmtepomp.

Een bodem/water warmtepomp vereist in theorie geen onderhoud. Zowel op de bron (horizontale of verticale captatie), vloerverwarming en warmtepomp zijn weinig mogelijkheden tot onderhoud.

Al is het uiteraard altijd aangeraden om de algemene werking van een verwarmingsinstallatie installatie geregeld op te volgen (sturing, verbruik, goede werking,…).

6. Is een warmtepomp verplicht bij nieuwbouw?

Nee het plaatsen van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning is niet verplicht. Wel is er sinds januari 2014 de hernieuwbare energienorm van kracht. Dit wil zeggen dat elke nieuwbouwwoning in staat moet zijn om een bepaalde hoeveelheid energie zelf op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen. Je hebt de keuze uit 6 opties om hier aan te voldoen en een warmtepomp is hier één van. Een warmtepomp geeft je wel een aanzienlijke daling van je E-peil waardoor het installeren van een warmtepomp zeker het overwegen waard is.

Voor bouwprojecten waarbij geen hernieuwbare energiebron wordt gebruikt of waarbij de systemen niet voldoen aan de voorwaarden, wordt het maximaal E-peil 10% strenger. Het bouwproject kan dus alsnog voldoen zonder hernieuwbare energie, als het E-peil voldoet aan die strengere E-peil eis.

7. Kan ik een warmtepomp gebruiken om mijn zwembad te verwarmen

Je zwembad verwarmen met een lucht/water warmtepomp is in vergelijking met een gas- of elektrische installatie een energiezuinige en milieuvriendelijke verwarmingsoplossing. Zeker wanneer we het zwembad enkel in de zomermaanden verwarmen. ’s Nachts is er dan meestal een minimale buitentemperatuur van 12°C of meer waarbij we een uitstekend rendement behalen. Een binnenzwembad die zomer en winter verwarmd wordt, verbruikt veel energie en hierbij zal een bodem/water warmtepomp het beste rendement geven. Houd er wel rekening mee dat je voor het aandrijven van de compressor elektrische energie nodig hebt. Daarom combineer je een zwembad warmtepomp best met zonnepanelen. Zo kan je de nodige elektrische energie op een energievriendelijke en goedkope manier opwekken.

8. Hoe werkt een warmtepomp?

Meer info over de werking van een warmtepomp vind je hier.

9. Wat is het verschil tussen en split en mono lucht/water warmtepomp?

Split versie

Een Split lucht/water warmtepomp bestaat uit een binnenunit en een buitenunit. De 2 units worden via  koeltechnische leidingen met elkaar verbonden.

Monoblok

Een monoblok lucht/water warmtepomp bestaat uit 1 toestel dat in zijn geheel binnen of buiten wordt geplaatst.

10. Kan het kwaad om mijn warmtepomp te overdimensioneren?

Een warmtepomp met een hoger vermogen vraagt ook een hogere investeringskosten. Daarnaast zorgt een te hoog gedimensioneerde warmtepomp in de tussenseizoenen voor te korte werkingstijden en krijg je dus sneller last van slijtage. Je verliest dus eigenlijk op elk vlak geld waardoor dit geen slimme keuze is.

11. Kan ik een warmtepomp gebruiken om mijn water te verwarmen?

Ja. Als je ook je water met je warmtepomp wenst te verwarmen wordt er een sanitaire boiler op de warmtepomp aangesloten. Een boiler voor een warmtepomp heeft altijd een grotere spiraal (uitwisseloppervlakte) omdat we op lage temperatuursverwarming werken (vaak ook nog eens met een lager vermogen). Een boiler voor een klassieke verwarmingsketel kan dus nooit gekoppeld worden aan een warmtepomp!  Wil je de warmtepomptechnologie alleen gebruiken om je water te verwarmen? Dat kan! Kies dan voor een warmtepompboiler.

12. Zijn er subsidies voor de plaatsing van een warmtepomp?

Jazeker. De hoogte van de premie is afhankelijk van het gekozen systeem. Voor een geothermische warmtepomp kan je een premie tot 4000 euro krijgen, voor een lucht-water warmtepomp bedraagt deze 1500 euro en voor de hybride 800 euro. Houd er wel rekening mee dat dit telkens begrensd is tot maximum 40% van de factuur. Ga naar de website van de Vlaamse overheid voor een meer gedetailleerde uitleg en verdere voorwaarden over de premies. ( opgelet: subsidies zijn enkel mogelijk bij warmtepompen zonder actieve koeling. Wens je jouw warmtepomp uit te rusten met een actieve koelmodule? Dan kan je geen aanspraak maken op de premie.)

13. Is de combinatie van een warmtepomp en een zonneboiler een goede investering?

De combinatie van een warmtepomp en zonneboiler is zeker een goede combinatie op ecologisch vlak. Als je een zonneboiler en een warmtepomp wenst te combineren, heb je steeds een zonneboiler nodig, geschikt voor de warmtepomp. Als er buiten voldoende zon is, zal de zonneboiler met behulp van de collectoren het water in de zonneboiler opwarmen. Als er geen zonlicht is, neemt de warmtepomp deze taak over. Eventueel kan ook een gecombineerd vat (combinatie met zonneboiler en buffervat) geplaatst worden, waardoor de gratis zonnewarmte ook voor de verwarming kan zorgen. Op deze manier kan je dus altijd milieuvriendelijk verwarmen en maak je minder gebruik van elektrische energie. Voor renovatie & bestaande woningen is nog steeds een grote premie van toepassing hiervoor!

14. Wat is het verschil tussen actieve en passieve koeling?

Een warmtepomp die actief koelt, draait eigenlijk het koeltechnisch proces in de warmtepomp om. De woning vormt in de zomer dus de energiebron. De compressor haalt warmte uit de woning en evacueert de warmte aan de bodem of de buitenlucht. Het verschil met een aircosysteem is dat er hier gebruik gemaakt wordt van het vloerverwarmingssysteem of de ventilo-convectoren om de woning te koelen. Het koude water loopt doorheen het afgiftesysteem (vloerverwarming of ventilo-convectoren) en absorbeert zo de warmte uit de woning. Vervolgens onttrekt de warmtepomp de warmte uit het water en geeft de warmte af aan de energiebron (lucht, bodem of water). Actieve koeling is dus mogelijk bij lucht-water warmtepomp. Houd er wel rekening mee dat dit deels afgestraft wordt in het E-peil en dat je geen subsidies ontvangt voor een warmtepomp die uitgerust is met een actieve koelmodule.

Passief koelen is alleen mogelijk met een geothermische bodem/water warmtepomp, in combinatie met verticale boringen (gesloten lussen). Hier kan je op een milieuvriendelijke en natuurlijke manier de temperatuur in je woning met enkele graden laten dalen. Hierbij maak je gebruik van de koelte uit de bodem. Tijdens de zomer is de gemiddelde bodem temperatuur 12°C. Het glycol mengsel wordt in de zomer niet door de warmtepomp geleid, maar omgeleid naar de vloerverwarming (via een warmtewisselaar om het glycol te scheiden van het water in de vloerverwarming). Het koude glycol mengsel warmt op met het warme water uit de vloerverwarming waardoor deze sterk afkoelt. De elektrische energie die hiervoor nodig is, komt enkel van de energiezuinige circulatiepomp en is verwaarloosbaar klein. De compressor werkt hierbij niet!

Houd er wel rekening mee dat de temperatuur van de bodem hier doorslaggevend is. Het koelvermogen van een woning zal altijd kleiner zijn dan het warmteverliesvermogen, waardoor in combinatie met verticale boringen de volledige zomer zal kunnen gekoeld worden. Met een horizontale captatie echter kan er even passief worden gekoeld, maar zal de temperatuur aan de oppervlakte van de tuin al gauw hoger zijn dat de temperatuur die we in de vloerverwarming willen steken waardoor een effectieve koeling niet meer kan behaald worden.

15. Wat is de gemiddelde levensduur van een warmtepomp?

Een warmtepomp zal in normale omstandigheden gemakkelijk 20 à 30 jaar meegaan. Een goed onderhoud en opvolging is zoals voor iedere verwarmingsinstallatie onontbeerlijk!

16. Is een geothermische warmtepomp een optie voor mijn woning?

Een bodem-water warmtepomp met verticale boringen is altijd haalbaar (behalve in enkele waterwinningsgebieden) en steeds de meest energiezuinige oplossing (zeker wanneer ook koeling gewenst is). Het zal echter ook altijd duurder zijn bij de plaatsing, ondanks het zichzelf terugbetaalt door het lager energie verbruik van verwarming (en zeker ook met koeling!). Meer info over bodem/water warmtepompen vind je hier.

17. Wat is het voordeel van een modulerende warmtepomp?

Een modulerende warmtepomp met inverter technologie past zich traploos aan het vermogen aan dat nodig is om uw woning te verwarmen. In het tussenseizoen zal de compressor op een lager toerental draaien in vergelijking met volle winter. Het voordeel is dat we zuiniger verwarmen afhankelijk van de warmtebehoefte van uw woning. Bij een lucht/water warmtepomp met inverter technologie zal de ventilator ook niet altijd volle bak draaien, wat de eventuele geluidsoverlast kan inperken.

Om het nog simpeler uit te leggen kan je het vergelijken met autorijden. Stel je voor dan je op een baan rijdt met veel stoplichten. De meest ecologische en economische oplossing is dan om met een rustige constante snelheid te rijden en in te schatten wanneer de lichten zullen verspringen. Als je continue afwisselt tussen plankgas en remmen, verbruik je veel nodeloze energie.

18. Hoeveel lawaai maakt een warmtepomp eigenlijk?

Het geluidsniveau is afhankelijk van het type warmtepomp. Een split (lucht/lucht of lucht/water) warmtepomp, die zijn energie uit de buitenlucht haalt, maakt meer geluid dan een geothermische warmtepomp. Met lucht als bron is er naast de compressor nog eens een ventilator die lawaai maakt. Het merk met een grote buitenunit zullen voor het zelfde vermogen en lucht verplaatsing, minder lawaai maken en zuiniger werken. Nadeel is dat deze buitenunits meestal duurder zijn in aankoop.

Geluidsoverlast wordt door iedereen op een andere manier geïnterpreteerd. Maar om er zeker van te zijn dat er geen grenzen overschreden worden heeft Europa een geluidsnorm voor warmtepompen vastgelegd. Warmtepompen voor huishoudelijk gebruik (tot 12 kW ) mogen maximaal een geluidniveau van 70 dB( A) produceren. 70 dB (A) is vergelijkbaar met het geluidniveau van een stofzuiger.

De technologie van de warmtepompen is de laatste jaren wel sterk verbeterd waardoor je deze eigenlijk nauwelijks hoort. Bovendien zijn er warmtepompen die uitgerust zijn met een speciale nachtmodus waardoor jij en je buren in volle gemoedsrust van een stille nachtrust kunnen genieten.

19. Werkt een warmtepomp ook als het vriest?

Wanneer de warmtepomp goed is berekend en correct gedimensioneerd, zal de woning ten alle tijde op de gewenste temperatuur blijven. De meeste warmtepompen hebben een werkingsgebied tussen de -15°C en 35 °C.

Wanneer het buiten vriest, kan de warmtepomp dus nog steeds

voldoende energie uit de bodem of lucht halen om jouw woning te verwarmen. Indien de werking van de warmtepomp toch onvoldoende zou zijn, kan de elektrische weerstand (meestal standaard in de warmtepomp) of condenserende verwarmingsketel (bij hybride systemen) steeds bijspringen.

20. Kan ik een warmtepomp combineren met bestaande radiatoren?

Een warmtepomp wordt het best aangesloten op een laag temperatuur afgifte systeem zoals vloerverwarming om een optimaal rendement te behalen. Jouw oude radiatoren zijn normaal gedimensioneerd voor een aanvoertemperatuur van 95-75°C. Een warmtepomp werkt idealiter op een maximale wateraanvoertemperatuur van 35°C, maar de meeste warmtepompen kunnen gemakkelijk tot bijna 60°C warm water aanmaken. Het is dus situatie afhankelijk of een warmtepomp kan aangesloten worden op je bestaande radiatoren, maar hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe beter het rendement!