Een vraag?

Contacteer ons

Een antwoord op de meest gestelde vragen rond verwarmen met fossiele energie.

1. Mag ik nog een open verwarmingsketel plaatsen?

Verwarmingsketels bestaan in twee versies namelijk een gesloten versie (hier gebruikt de ketel lucht van buitenaf om de verbranding van zuurstof te voorzien) of een open versie (de ketel gebruikt lucht uit de stookplaats om de verbranding van zuurstof te voorzien). Sinds september 2015 mogen er geen open toestellen (ook wel type B of atmosferische toestellen genoemd) geplaatst worden in badkamers, WC’s ofslaapkamers. Bestaande toestellen mogen wel blijven hangen op voorwaarde dat de luchttoevoer en afvoer in lijn zijn met de opgestelde eisen.

2. Mag ik nog een stookolieketel plaatsen?

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat er vanaf 2021 geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden bij nieuwbouw of bij een energetische renovatie (bouwaanvragen die EPB eisen moeten volgen). Er is dus op vandaag nog geen verbod op stookolieketels.

3. Mag ik nog een condenserende gaswandketel plaatsen bij nieuwbouw?

Ja
Het plaatsen van een condenserende gaswandketel is nog altijd een optie bij nieuwbouw. Maar sinds januari 2014 is de hernieuwbare energienorm van kracht. Dit wil zeggen dat elke nieuwbouwwoning een bepaalde hoeveelheid energie zelf moet opwekken uit hernieuwbare energiebronnen. Je hebt de keuze uit 6 opties om hier aan te voldoen. Kies je voor een condenserende ketel in plaats van een warmtepomp om je woning te verwarmen dan is het iets moeilijker om deze eis te halen, maar zeker niet onmogelijk.

4. Is een onderhoud verplicht voor verwarmingsketel?

Ja!
Je moet een gasketel of propaanketel om de 2 jaar laten onderhouden en een stookolieketel zelfs jaarlijks. Doe je dit niet dan kan het zijn dat de herstellingen niet meer onder garantie vallen,  je rendement fel achteruit gaat of je verzekering niet tussenkomt bij brandschade.

5. Kan ik zomaar mijn oude ketel vervangen door een condenserende ketel als ik in een appartement woon?

Nee
Dit kan voor heel wat problemen zorgen. De meeste oude rookgasafvoeren zijn niet geschikt om een condenserende gaswandketel op aan te sluiten. Nieuwe verwarmingsketels hebben een beter rendement en geven minder warme rookgassen af. Dit leidt tot minder trek in de schoorsteen. Om te vermijden dat de rookgassen zich daar ophopen moet de ketel voorzien zijn van een ingebouwde afvoerventilator. Als er dus zowel klassieke als condenserende toestellen op hetzelfde rookgasafvoerkanaal aangesloten worden kan dit leiden tot een terugslag van verbrandingsgassen naar de appartementen van de andere bewoners. Er is dus een reëel vergiftigingsgevaar! Daarom verbiedt de regelgeving gemengde aansluitingen. Overleg dus  steeds deze keuze met alle bewoners en contacteer een vakman voor je overgaat tot vervanging.

6. Kan ik makkelijk overschakelen van propaan naar aardgas?

Ja.
Een propaan ketel is in vele gevallen een omgebouwde gasketel. Daarom kun je later gemakkelijk overschakelen op aardgas. De ketel heeft alleen wat kleine aanpassingen nodig, omdat aardgas een minder hoge verbrandingstemperatuur nodig heeft dan propaan. Mocht er dus plots een gasleiding voorzien worden naar je woning kun je met een minimum aan kosten gemakkelijk overschakelen.

7. Wat doet een expansievat?

Een expansievat zorgt ervoor dat de druk van je verwarmingssysteem altijd op punt is. Een constante druk in het verwarmingssysteem is nodig om de goede werking van het systeem en een vlotte circulatie van het systeem te garanderen. Het expansievat is dus een onmisbaar element in je verwarmingsinstallatie. De inhoud van een expansievat voor een gezinswoning varieert tussen de 18 tot 50 liter, hoe hoger het vermogen van de ketel hoe groter de inhoud van het expansievat.

De drukverschillen in een verwarminsinstallatie ontstaan doordat het cv-water uitzet of krimpt. Warm water heeft namelijk een hoger volume (tot 3% meer) dan koud water. Een verwarmingsinstallatie is eigenlijk een gesloten circuit met metalen buizen die niet kunnen uitzetten. Vandaar dat het nodig is om een oplossing te voorzien voor dit probleem, dit is de taak van het expansievat. De gemiddelde levensduur van een expansievat is 7 jaar. Dit is ongeveer de helft van de verwachte levensduur van een verwarmingsketel. Laat je expansievat altijd tijdig vervangen als hij stuk is. Zo vermijd je onnodig hoge energiekosten.

8. Waarom kies ik best voor een modulerende ketel?

Een modulerende ketel zorgt voor een intelligent gebruik van energie en de hoogst mogelijke energie efficiëntie. Bovendien gaat een modulerende ketel langer mee en is hij compacter. Een modulerende ketel kan de brander in de ketel aansturen en zo harder of zachter laten branden afhankelijk van de warmtevraag. Om deze werking mogelijk te maken heb je een modulerende ketel, een aangepaste thermostaat en optioneel een buitenvoeler nodig.

Het moduleren op zich werkt als volgt: hoe groter het verschil tussen de kamertemperatuur en de gevraagde temperatuur; hoe groter de vlam. Hoe groter de vlam, hoe sneller de temperatuur in de kamer stijgt. Hoe dichter de kamertemperatuur bij de gevraagde temperatuur zit hoe kleiner de vlam in de brander wordt. Een bijkomend hulpmiddel hier kan een buitentemperatuurvoeler en weersafhankelijke regeling zijn. Deze past de sterkte van de vlam in de brander aan, aan de buitentemperatuur. Hoe kouder het buiten is hoe harder de vlam zal branden.

Het tegengestelde van een modulerende ketel is een aan/uit ketel. Hier kan zoals de naam al doet vermoeden de sterkte van de brander niet aangepast worden en draait deze dus altijd op volle kracht. Eens de temperatuur bereikt is, valt deze volledig stil.

De werking van een modulerende versie versus een aan/ uit verwarmingsketel kan nog het best vergeleken worden met een autorit. Rij je op een lange baan met veel stoplichten dan zijn er twee mogelijke rijstijlen. Ofwel probeer je de situatie van de stoplichten wat in te schatten en geef je geen gas meer als je ziet dat het stoplicht op rood staat ofwel geef je volle gas tot net voor het rode stoplicht. Het eerste scenario is te vergelijken met een modulerende ketel. Hier zal je dus aanzienlijk minder verbruiken dan bij het tweede met een aan/ uit ketel.

9. Kan ik mijn stookolieketel vervangen door een gasketel?

Ja dat kan, maar dan moet je wel rekening houden met volgende zaken. Ten eerste moet je nagaan of ereen gasaansluiting aanwezig is in je straat. Ten tweede moet je de mazouttank laten verwijderen en een verplichte mazouttank-sanering uitvoeren. Als het niet mogelijk is om de stookolietank te verwijderen moet deze tank leeggemaakt worden en door een erkende professional opgevuld worden. Daarna ontvang je een certificaat waarop staat dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de Belgische regelgeving.

Daarnaast moet je kijken of de rookgasafvoer geschikt is voor condenserende gasverbranding. Meestal moet de bestaande buis vervangen worden door een concentrische dubbelwandige buis of moet de schouw getubeerd worden. Als je dat niet doet kun je last krijgen van condens/ vochtplekken. De reden hiervoor is dat de rookgassen van stookolie een hogere temperatuur hebben dan deze van gas. Daarnaast moet er ook een afvoer voorzien worden voor het condenswater.

10. Kan een condenserende ketel ook warm water produceren?

Een verwarmingsketel kan op 2 verschillende manieren warm water produceren. Ten eerste kun je kiezen voor een condenserende verwarmingsketel met ingebouwd doorstroom warmtewisselaar. Op deze manier warm je je water op door instant warmwaterproductie. Dit is een ecologische manier van verwarmen, omdat er geen warmteverliezen zijn en je alleen het water verwarmt dat je effectief gebruikt. Een tweede voordeel is dat je een onbeperkte hoeveelheid warm water ter beschikking hebt. De nadelen zijn dat je maar op 1 plaats tegelijk warm water kan afnemen, dat je soms tot 15 seconden moet wachten voordat het water warm wordt en dat je ketel zomer en winter moet draaien.

Wil je op meerdere plaatsen tegelijk warm water afnemen? Dan kies je best voor een boiler. Hier kun je kiezen voor een boiler die verwarmd wordt door de ketel maar er zijn ook diverse andere opties mogelijk zoals een warmtepompboiler of zonneboiler. Meer info over warmwaterbereider vind je in stap 6.

11. Uit welke componenten bestaat een verwarmingsinstallatie?

Een verwarmingsinstallatie is een gesloten circuit met als hart de verwarmingsketel. De verwarmingsketel zorgt ervoor dat het water in het gesloten circuit opgewarmd wordt en haalt zijn energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, stookolie of propaan. Een tweede component is de circulatiepomp. Een circulatiepomp zorgt ervoor dat het water circuleert doorheen het gesloten circuit. Daarnaast heb je ook nog de afgiftesystemen (verwarmingselementen) zoals vloerverwarming of radiatoren nodig. Deze elementen zorgen ervoor dat de warmte van het gesloten verwarmingscircuit wordt afgegeven aan de woonruimte. Een laatste belangrijk component is het expansievat. Dit zorgt ervoor dat er ondanks de temperatuurwisselingen geen te grote drukverschillen optreden in het verwarmingscircuit.

12. Wanneer vervang ik best mijn verwarmingsketel?

Er zijn verschillende goede redenen om je verwarmingsketel te vervangen.

  1. Als de ketel ouder dan 15 à 20 jaar is. Vanaf dat moment daalt het rendement aanzienlijk en stijgt de kans op een panne.
  2. Je wilt een lagere energiefactuur. Met een nieuwe condenserende ketel je tot wel 35% besparen op je energiekosten omdat er minder brandstof nodig is hebt om de woning te verwarmen.
  3. Als je gaat verbouwen. Als je verbouwt, verander je vaak de indeling of vergroot je de woning. Vandaar dat je warmtebehoefte opnieuw moet bekeken worden. Ligt deze hoge of lager dan voor de verbouwing dan wordt de ketel best vervangen.

13. Wat is een Cerga installateur?

Cerga is een kwaliteitslabel voor gasinstallateurs (zowel voor aardgas als propaan). Installateurs die dit label ontvangen hebben, hebben een specifieke opleiding gevolgd en in de praktijk bewezen dat ze garant staan voor kwaliteit, veiligheid en vakmanschap. Deze lijst wordt elk jaar opnieuw bekeken en gecontroleerd.

14. Waarom is een condensatieketel zuiniger dan een niet-condenserende ketel?

Een condenserende ketel recupereert de warmte van de rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van de energiebron. Deze rookgassen bestaan uit waterdamp die nog heel wat bruikbare energie bevat. Bij een oude ketel vliegt deze energie via de schoorsteen gewoon naar buiten. Bij een condenserende ketel wordt deze energie gerecupereerd. Hierdoor kun je jouw factuur jaarlijks met 35% laten dalen.

15. Wat betekent de omschakeling van arm naar rijk gas voor mijn gaswandketel?

  1. In theorie zijn er 2 soorten aardgas: arm en rijk gas. Nu wordt er in België meestal verwarmd met “arm” gas dat geïmporteerd wordt uit Nederland. Nederland wil de uitvoer naar België langzaam verminderen en in 2030 zelfs volledig stilleggen. Daarom zal België op termijn overschakelen naar een ander soort gas namelijk “rijk” gas (dit wordt ingevoerd van Quatar, Rusland en de Noordzee). De energiewaarde van het aardgas uit Nederland ligt lager. Dit is dan ook de reden dat we spreken van ‘arm’ gas.

Om de bevoorrading van aardgas bij ons op lange termijn te verzekeren moeten sommige gasaansluitingen aangepast worden en moeten toestellen ouder dan 40 jaar vervangen worden. De reden hiervoor is dat niet elk gas dezelfde samenstelling heeft. Als je gemeente omschakelt, zal je een brief krijgen van je netwerkbeheerder. Daarna zal je dan een controle moeten laten uitvoeren op al je gastoestellen. Dit nazicht is op kosten van de eigenaar van het toestel.

16. Waarom zal een overgedimensioneerde ketel mij meer kosten?

Vele gezinnen hebben schrik om het koud te hebben. Daarom wordt er vaak gekozen voor een ketel met een te hoog vermogen. Maar eigenlijk heeft dit alleen maar nadelen. Ten eerste kost een ketel met een hoger vermogen meer, want hoe hoger het vermogen hoe duurder de ketel. Ten tweede moet de ketel vaker heropstarten en staat deze veel stil. Hierdoor verslijt deze sneller. Ten laatste verbruik je meer brandstof dan nodig. Zoals je ziet zijn er eigenlijk alleen nadelen aan een te hoog gedimensioneerde ketel. Laat daarom bij de keuze van een nieuwe ketel steeds eerst de huidige reële warmtebehoefte van je woning berekenen. Zo ben je zeker dat je het meest optimale vermogen en rendement hebt gekozen.

17. Kan ik een condenserende gas- of mazoutketel combineren met hernieuwbare energie?

Zeker! Er zijn meerder mogelijkheden om een verwarmingsketel te combineren met hernieuwbare energieoplossingen. Om je woning op een ecologische manier te verwarmen kun je deze combineren met een warmtepomp of zonneboiler met buffervat. Wens je je warm water op een ecologische manier te verwarmen? Dan kun je deze combineren met een warmtepompboiler of zonneboiler.

18. Hoe kan een condenserende ketel een rendement halen van meer dan 100%?

Bij traditionele ketels wordt de restwarmte die in de rookgassen zit niet hergebruikt en gaan ze via de rookgaskanalen naar buiten. Zo gaat er veel nog bruikbare energie verloren. Een condenserende ketel hergebruikt deze energie en haalt dus meer rendement uit de energiebron. Op die manier kan er tot  10 % extra energie gehaald worden uit rookgassen.

19. Kies ik best voor een wand of vloermodel?

Dit hangt af van je voorkeur en behoeften. Een gaswandketel neemt bijvoorbeeld minder plaats in dan een vloerketel en kan dus de beste oplossing zijn in een kleinere woning. Een vloerketel is dan weer meestal beschikbaar in een hoger vermogen. Heb je dus een grote woning? Dan kan het zijn dat een vloerketel beter geschikt is op het nodige vermogen te halen.

20. Kan ik vloerverwarming combineren met een condenserende ketel?

Ja
Condensatieketels kunnen op lage temperatuur werken. Daarom dat ze eenvoudig kunnen gecombineerde worden met vloerverwarming. De combinatie van vloerverwarming met een condensatieketel is bovendien de ideale stap om je verwarmingssysteem toekomst klaar te maken. Zo kan je binnen 10-15 jaar gemakkelijk overschakelen naar een warmtepomp. Ook de combinatie van vloerverwarming en radiatoren is mogelijk. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je twee verwarmingskringen nodig hebt en dus een ketel moet aanschaffen die minsten twee verwarmingskringen kan aansturen.

Ontdek hier al onze Batibouw voordelen!