18. Zijn er subsidies voor zonne-installaties?

  1. In Vlaanderen en Wallonië zijn er geen subsidies meer op zonnepanelen. In Brussel kan je nog steeds groenestroomcertificaten krijgen.

In Vlaanderen zijn er wel subsidies op thuisbatterijsystemen en dit zowel voor nieuwbouw als renovatie. De subsidie bedraagt 250 euro per kWh, met een maximum van 3200 euro per aansluitpunt of 35% van de investeringskosten. Deze premie is alleen geldig voor woningen die in het bezit zijn van een digitale teller. Daarnaast moeten de batterijen milieuvriendelijk zijn (alle batterijen van Van Marcke voldoen aan deze maatregel) en de installatie moet gebeurd zijn door een erkend installateur. In Brussel of Wallonië zijn er momenteel geen premies voor thuisbatterijen.