12. Waaruit bestaat een ventilatiesysteem?

Ventilatiesysteem C:

  • Ventilatie unit C met 1 ventilator
  • Afvoerkanalen voor de afvoer van de vochtige lucht
  • Muur- of raamventielen voor de natuurlijke toevoer van lucht
  • Ventielen of spleten in de binnen deuren om de luchtdoorvoer te garanderen  

Ventilatiesysteem D:

  • Ventilatie unit D met 2 ventilatoren
  • Toevoer en afvoerkanalen voor de toe- en afvoer van de lucht
  • Ventielen of spleten in de binnen deuren om de luchtdoorvoer te garanderen
  • Afvoerventielen in vochtige ruimtes
  • Ventielen in droge ruimtes