Waarden

Waarden

Wat zijn onze waarden, wat is onze mentaliteit ?

icon_leadership.png

Van Marcke wil verantwoord ondernemen en mikt op duurzame oplossingen, wat haar leadership weerspiegelt.

We willen toonaangevend zijn in wat we doen. We hebben een duidelijke visie en maken het verschil door echte oplossingen te bieden via producten èn services. We zijn geen bedrijf dat louter producten aankoopt om deze met winst te verkopen.

icon_passion.png

Bij Van Marcke wordt er met passie gewerkt.

We vinden het belangrijk dat mensen zich goed voelen. We stimuleren een actieve en positieve bedrijfscultuur waarin ruimte is voor mensen, voor eigenheid en initiatieven. We zetten de juiste mensen op de juiste plaats zodat iedereen met geestdrift en bezieling kan werken voor de klant en alzo een bijdrage levert aan een duurzame en gezonde groei van Van Marcke.

icon_care.png

Bij Van Marcke werken de medewerkers met plezier samen.

Samen staat voor teamwerk: de handen ineenslaan op basis van zelfstandigheid, solidariteit en respect. Door samen ideeën te ontwikkelen en elk zijn verantwoordelijkheid te nemen, komen we niet alleen tot betere oplossingen en diensten, maar verkrijgen we ook tevreden klanten die krijgen wat hij hebben gevraagd op het afgesproken moment. Kortom: together is better!

icon_innovation.png

Bij Van Marcke wordt er gestreefd naar innovatie

Van Marcke is uitgegroeid tot marktleider in België. Zonder innovatie is dat niet mogelijk. Ondernemingsgeest, vernieuwing, en toekomstgerichtheid zitten in het bloed van Van Marcke. Wij geloven in open innovatie en levenslag leren. Nieuwe kennis uit verschillende gebieden delen en combineren, zowel intern als extern samenwerken en ideeën uitwisselen. Met een open geest en creatieve durf, spelen we flexibel in op de marktontwikkelingen en werken we voortdurend aan de verbetering van de processen binnen ons bedrijf. Grensverleggend bezig zijn, wordt op die manier onze tweede natuur.

icon_care.png

Bij Van Marcke wordt er op zorgzame manier gewerkt

Winst maken motiveert ons, want is essentieel voor de continuïteit van onze onderneming. Maar winst maken kan nooit ten koste gaan van het welzijn van ons allemaal, en van de volgende generaties. We vinden het daarom belangrijk om goed te zorgen voor het milieu, onze gebruikers en onze medewerkers. We willen langetermijn relaties opbouwen op basis van wederzijds respect en loyaliteit en de dialoog aangaan. Ook intern zijn dat onze uitgangspunten. Het is belangrijk dat we elkaar respecteren en dat we openstaan voor elkaars mening en ideeën. We willen dat iedereen zich thuis voelt in ons bedrijf en zijn of haar capaciteiten optimaal kan benutten.